“หอปรัชญา ร.9” คลังความรู้มีแผนเปิด บริการ 365 วัน
“หอปรัชญา ร.9” คลังความรู้มีแผนเปิด บริการ 365 วัน


เมื่อวันที่ : 2017-05-08 09:09:12

 

 

    มร.ชร.พร้อมเข้าบริหารดำเนินการ “หอปรัชญา” ร.9 หลังจากนี้เผยเป็น “หอปรัชญาแห่งแรกของ ประเทศ” เป็นคลังความรู้ที่สมบูรณ์พร้อมประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจากอดีต วางแผนเปิดทั้ง 365 วัน เหมือนโรงแรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

     ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เชิญคณะกรรมการ “หอปรัชญา” รัชกาลที่ 9 (ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ริมหนองบัว) ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุน และคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อปรึกหารือในเรื่องต่างๆ ในการดำเนินการบริหารจัดการต่อไปภายหลังบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างอาคารและ บริษัทที่จัดนิทรรศการส่งงานตามสัญญาแล้ว หลังจากวันนี้เป็นต้นไปว่ามีแผนการจะบริหารจัดการต่อไปอย่างไรให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องปรัชญาของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้สมบูรณ์แบบที่สุดและเป็นที่สนใจแก่พสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่า ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

    ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างหอปรัชญาแห่งนี้ก็เพื่อเป็นการเชิดชูและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และพระบรมวงศ์ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยรายราชภัฏเชียงราย เริ่มตั้งแต่สมัยเป็นวิทยาลัยครูเชียงราย ตั้งแต่ก่อนและหลังวันที่ 29 กันยายน 2516 ซึ่งเป็นวันสถาปนาวิทยาลัย เป็นต้นมาจนปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจในการต่อสู้และการเสียสละของบุคลากรรุ่นก่อนๆ ว่าได้ทำอะไรมาบ้างจนมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในวันนี้ มหาวิทยาลัยแห่งการ เรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล รวมทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยในหัวใจของประชาชนในปัจจุบัน

    อ.ภูริพัฒน์ แก้วศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน หอปรัชญารัชกาลที่ 9 กล่าวว่า หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 นี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็น “หอปรัชญาแห่งแรกของประเทศไทย” ที่จัดทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ ตามที่ได้วางแผนดำเนินการบริหารไว้นั้นจะเปิดบริการตลอดทั้งปี คือ 365 วัน ไม่มีวันหยุด เหมือนกับโรงแรม เพื่อสนองการท่องเที่ยวด้วย หอปรัชญานี้นอกจากจะให้ความสำคัญต่อพระราชกรณียกิจของพระองค์แล้ว ยังจะใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ด้วย และยังจะให้หอปรัชญาแห่งนี้เป็น “คลังความรู้” โดยมีรูปแบบนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนที่สร้างสรรค์ เพราะห้องโถงชั้นล่างสามารถบรรจุ ผู้คนได้ถึง 250 คนซึ่งเราสามารถจะจัดกิจกรรมที่สำคัญๆ ต่างๆ ได้ตลอดปี

   “นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใครมาที่หอนี้จะเห็นได้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ในบริเวณที่มีอยู่เราจะจัดให้มีร้านอาหาร กาแฟ ประเภท คลีนฟู้ด นอกจากนี้ยังจะมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกของหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มิใช่ของมหาวิทยาลัย โดยเราจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่ มีเว็บไซต์ เฟชบุ๊ก และมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ รวมทั้งจะมีพื้นที่ให้เอกชนเช่าประกอบธุรกิจด้วย” อ.ภูริพัฒน์ กล่าว

   รายงานข่าว เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทผู้รับเหมาได้ส่งงานเรียบร้อยแล้วเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาทั้งส่วนที่เป็นอาคาร และส่วนที่เป็นนิทรรศการต่อไปจะเป็นงานปรับปรุงบริเวณสถานที่เพื่อให้เกิดความสวยงามก่อนที่คณะกรรมการจะเข้าไปบริหารต่อไป


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  739 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th