มร.ชร.รุกจับมือเครือข่าย มอบธง 77 หอพัก รองรับนศ.ใหม่ไทย-จีน
มร.ชร.รุกจับมือเครือข่าย มอบธง 77 หอพัก รองรับนศ.ใหม่ไทย-จีน


เมื่อวันที่ : 2017-05-08 09:02:33

     

      มร.ชร. จับมือหอพักเครือข่ายเอกชน เขต ต.บ้านดู่ และใกล้เคียง 77 แห่ง พร้อมมอบธง สัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นเป็นหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับนักศึกษาใหม่ ทั้งไทยและจีน ที่กำลังจะมาใหม่ บอกหอพักอย่าห่วง ทีมผู้บริหารไปเชื่อมสัมพันธ์กับจีนมาแล้ว เชื่อจะมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น หากหอพักมีปัญหาสื่อสารภาษาจีนจะอบรมให้ตามต้องการ

     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเอื้องมัจฉา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายหอพักนักศึกษาของเอกชนที่เป็นหอพักเครือข่ายในเขต ต.บ้านดู่และใกล้เคียง จำนวน 77 หอพัก ทั้งนี้เพื่อให้หอพักได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานไปพักตามที่มหาวิทยาลัยรับรองให้เป็น เครือข่ายที่ต้องมีกฏระเบียบต่างๆ เหมือนกับเป็นหอพักภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาในแต่ละปี ในพิธีครั้งนี้ มีผู้บริหารเข้าร่วมด้วย ได้แก่ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี ว่าที่ รต.พิทยา มณีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี อ.ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผอ.กองพัฒนานักศึกษาและตัวแทนผู้นำนักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนนักศึกษา เพื่อออกตรวจหอพักเครือข่ายด้วย

      ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอขอบคุณเครือข่าย หอพักทุกหอพักและต้องขอฝากนักศึกษาที่เข้าไปพักอาศัยที่ หอพักของทุกท่านเปรียบเสมือนญาติ มีอะไรก็ขอให้พูดคุย ตักเตือนกันหากมีปัญหาอะไรก็บอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเราจะได้ ช่วยกันแก้ไขปัญหาแบบญาติ แบบคนรู้จักกัน ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวนนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อผู้ประกอบการหอพัก

       “เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยฯได้เดินทางไปเจรจาทำข้อตกลงร่วมมือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเราได้มีความสัมพันธ์อันดีกันมา ตลอดบางแห่งก็รื้อฟื้นความร่วมมือกับเราอีกครั้ง เพื่อส่งนักศึกษามาเรียนที่เราโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในจีนบางแห่งก็จะเริ่มเดินทางมาตั้งแต่เทอมแรกในปีการศึกษานี้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป” อธิการบดี กล่าว

      ด้าน อ.ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีนหลายมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้ามาเรียนที่เรา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 1 ปี แต่มหาวิทยาลัยมีหอพักภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอที่จะให้บริการนักศึกษาชาวจีนที่จะมาเรียนที่นี่

       ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือกับหอพักเครือข่ายว่า หากหอไหนมีความพร้อมที่จะให้บริการนักศึกษาชาวจีนได้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ โดยมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะอบรมสอนภาษา จีนให้กับผู้ประกอบการหอพักเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการสื่อสาร” อ.ดร.สหัทยา กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  77 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th