กก.ส่งเสริมกิจการ มร.ชร. ชุดใหม่เจ๋ง เสนอสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์” รัชกาลที่ 9
กก.ส่งเสริมกิจการ มร.ชร. ชุดใหม่เจ๋ง เสนอสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์” รัชกาลที่ 9


เมื่อวันที่ : 2017-05-03 13:52:54

                  

          ประชุม กก.ส่งเสริมมหาวิทยาลัยครั้งแรก อธิการฯ นำทีมบริหารแนะนำตัว พร้อมหารือเรื่องต่างๆ ที่สร้างสรรค์ ที่ประชุมแนะนำ พร้อมสร้างงานหลายอย่าง เพื่อภาพลักษณ์ มร.ชร. และเสนอสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 เพื่อแสดงความจงรัก- ภักดี ในเชียงราย เชื่อระดมทุนได้

          เมื่อวานนี้ (2 พ.ค.) เวลา 09.32 น. ที่ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มีการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ครั้งแรก (1/2560) โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. ได้นำทีมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมและแนะนำให้ นายเกษม  มูลจันทร์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.ชร. และคณะกรรมการจำนวน 18 คน ได้รับทราบพร้อมได้ปรึกษาหารือข้อสรุปด้านพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของ มร.ชร. และรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพ และการเรียนรู้ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับประชาชน รวมถึงกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะกรรมการในที่ประชุมได้เสนอให้พิจารณาการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เก่งด้านกีฬา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ประชุมเห็นพร้อมสมควรนำมาพิจารณา เพื่อช่วย เหลือและสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม และประเทศชาติต่อไป

          รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินโครงการบรรพชา อุปสมบททายาทพุทธศาสนา ประจำปี 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการว่า มร.ชร. สามารถดำเนินกิจกรรมด้านนี้ได้ประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายเป็นอย่างดี และในปีต่อๆ ไป ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นตรงกันว่า โครงการบรรพชาอุปสมบททายาทพุทธศาสนาจะต้องทำสืบเนื่องทุกๆ ปี ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านพุทธศาสนาสู่เยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป

    การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน ของกิจการมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

          สำหรับในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ชุดนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนะเรื่องที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมหลายเรื่อง เช่น การรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยวิธีการใหม่ๆ, การ ยกย่องเชิดชูคนดีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม, การปรับปรุงเทคนิค การสอนภาษาจีนให้ฝึกทักษะการพูดมากขึ้นกว่าการเรียนทฤษฎีและไวยกรณ์ เนื่องจากบริษัทห้างร้านต่างๆ ในเชียงรายต้องการผู้ที่พูดภาษาจีนติดต่อธุรกิจมากขึ้น และการเสนอสร้างพระบรมรมชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วย ในบริเวณตัวเมือง ย่านศาลากลางหลังแรก โดยจัดหาพื้นที่ ที่เหมาะสมเพื่อให้พสกนิกรได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนเรื่องทุนในการก่อสร้างนั้น คณะกรรมการเชื่อว่าจะสามารถระดมทุนได้ไม่ยาก โดยที่ประชุมได้เห็นชอบด้วย


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  42 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th