อธิการฯนำทีม “เอ็มโอยู” แผ่นดินใหญ่ 5 มหา’ลัยจีน
อธิการฯนำทีม “เอ็มโอยู” แผ่นดินใหญ่ 5 มหา’ลัยจีน


เมื่อวันที่ : 2017-05-02 00:54:42

           อธิการบดีฯ นำทีม “เอ็มโอยู” เชิกรุกกับ 5 ม.ใน ยูนนาน ใช้กีฬาเทนนิสเป็นทูตเชื่อมไมตรี บาง ม. จะมี นศ.จีน เดินทางมาเรียนภาค 1/2560 ปีนี้ด้วย

           ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ผู้สื่อข่าวพิเศษ รายงานจากมณฑล ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. และคณะ ซึ่ง ประกอบด้วย อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผช.อธิการฯ อ.ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ คณบดีคณะมนุษย์ฯ ได้เดินทางไปร่วมลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการ หรือ “เอ็มโอยู” กับ มหาวิทยาลัย -วิทยาลัย 5 แห่งในมณฑลยูนนาน ได้แก่

           1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นสูงจิ่งหง สิบสองปันนา ด้านการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา ตามโครงการ 2+1+2 โดยจะเริ่มแลก เปลี่ยนนักศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 นี้

           2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา ด้านการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ การวิจัย

           3.มหาวิทยาลัยผู่เอ๋อ เมืองผู่เอ๋อ ด้านการบริการวิชาการ และการวิจัย ในขณะเดียวกัน ก็ยังประชุมเจรจาปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูความร่วมมือที่ดีต่อกัน ระหว่างศูนย์ อาชีวศึกษาผู่เอ๋อ (มีนักศึกษา 9,000 กว่าคน) เมืองผู่เอ๋อ โดยมีอธิการบดี Prof Dr.Zi De jun พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษามณฑลยูนนาน ประจำเทศบาลนครผู่เอ๋อ ร่วมปรึกษาหารือ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ผู้บริหารการศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเจรจาปรึกษาหารือ และเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ

           ผศ.สุทัศน์ รายงานว่า ในครั้งนี้ ผศ.ดร.ศรชัย ยังได้พบปะ และเจรจานอกรอบเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการและการ จัดการศึกษาร่วมกันกับ Prof.Dr.Xiong Shuxin อธิการบดี มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ยูนนาน (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย ยวี่ซีนอร์มอล เมืองยวี่ยี) และรองประธานกรรมการเลขาธิการ พรรคประจำมณฑลยูนนานพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาระดับ สูงมณฑลยูนนาน อาทิ Mr.Lei Yao Min Director, Hong Kong , Macao , Taiwan Compatriot , Overseas Chinese and Foreign Affairs Committee of Yunnan Provincial Committee of the CPPCC. / Prof.Dr.Zi De jun อธิการบดีศูนย์อาชีวศึกษาผู่เอ๋อ โอกาสประชุมสัญจรผู้บริหาร ขั้นสูงด้านการศึกษา ณ นครผู่เอ๋อ มณฑลยูนนาน (คณะพิเศษ) ด้วย

           4.การประชุมเพื่อเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยผู่เอ๋อ เมืองผู่เอ๋อ โดย Prof.Cheng Wenzhang อธิการบดี ม.ผู่เอ๋อ และ อธิการบดี มร.ชร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเจรจาขยาย ความร่วมมือต่อกัน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย

           5.การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม และประชุมเจรจา และขยายความร่วมมือระหว่าง Yunnan College of Business Management นครคุนหมิง โดย Prof.Dr.Hongwei Yang Chairwoman , Board of Directors

           รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า การเดินทางไปลงนามความร่วมมือ ครั้งนี้ ยังใช้ “กีฬาเทนนิส” เป็นสื่อกลางในการสร้างความ สัมพันธ์กับทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ในตอนเย็น เพื่อกระชับไมตรี ืและสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย (ม.ผู่เอ๋อและมร.ชร.) ภายหลังการประชุม เพื่อเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการ ต่อกัน โดยเป็นการแข่งขันนัดกระชับมิตรกิตติมศักดิ์ระหว่าง ทีมที่ 1 Prof. Cheng Wenzhang อธิการฯ ม.ผู่เอ๋อ และ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการฯ มร.ชร. ส่วนทีมที่ 2  เป็นรองอธิการบดี เลขาธิการพรรคประจำ ม.ผู่เอ๋อ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ม.ผู่เอ๋อ ร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส เชื่อมมิตรภาพ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้แน่นแฟ้น ยั่งยืน ณ สนามกีฬา เทนนิสเมืองผู่เอ๋อ มณฑลยูนนาน


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  42 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th