ผวจ.เชียงรายชม นศ. มร.ชร. สนองรัฐบาล! เผย 12 หน่วยงานยกทีมช่วย
ผวจ.เชียงรายชม นศ. มร.ชร. สนองรัฐบาล! เผย 12 หน่วยงานยกทีมช่วย


เมื่อวันที่ : 2017-05-02 00:52:26

          ผวจ.เชียงราย เอ่ยปากชม ผู้บริหาร-นักศึกษา มร.ชร. มีส่วนช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยและสนอง นโยบายรัฐบาลในการกำจัดวัชพืช เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ให้มีจิตอาสาดูแลบ้านเมืองนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เผย 12 หน่วยงานร่วมแรงแข็งขัน ไม่หวั่นจนงานสำเร็จ ส่วนองค์การ นศ. ก็ไม่น้อยหน้าลงเรือลุยร่วมแรงเช่นกัน

           นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยในงานโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดวัชพืชและฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ำ(กำจัด จอก-แหน-สวะ) หนองบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า จากการที่ มร.ชร ได้ร่วมแรงร่วมใจกับทุกภาคส่วนร่วม กันมาฟื้นฟูแหล่งน้ำกำจัดวัชพืช และขุดลอกเพื่อให้แหล่งน้ำตรงนี้ให้มี ความสวยงามสามารถเก็บน้ำได้มากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกำจัดวัชพืช ต่างๆ เนื่องจากมัน แพร่พันธุ์เร็วมาก ต่อไปถ้าปล่อยไว้จะทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินแล้วจะเกิดมลภาวะได้ และดีใจที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้นำนักศึกษาเยาวชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย และยังเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบ้านเมืองของเราด้วย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้ตรงนี้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ต่อไปจะเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของเชียงรายที่จะมีชีวิตชีวามากขึ้น” ผวจ.เชียงราย กล่าว

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการทำงานตามโครงการประชารัฐร่วมใจฯครั้งนี้มี 12 หน่วยงาน ที่นอกเหนือจาก หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ คือ 1.มณฑลทหารบกที่ 37 (ค่ายเม็งรายฯ) 2.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงราย 3.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 4. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย 5.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย 6.สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 7.สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ 8.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 9.สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ 10.ค่าย ตชด. 327 กิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน 11.สำนักงาน เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 12.กำนันตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 19 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ ที่ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้

           “เมื่อวันอาทิตย์ (23 เม.ย.) ที่ผ่านมา ยังมีการทำการพัฒนาด้วยการ กำจัดจอก แหน และสวะต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยมี ชุดเรือเก็บ และตักสวะ กับ รถแบ็คโฮ รวมทั้งกำลังแรงงานร่วมด้วย จนทำให้ริมตลิ่งๆ ที่เคยมีวัชพืชหนาแน่นเบาบางบางแห่งหมดไปแล้ว” รายงานข่าว กล่าว

           ด้าน นายมณฑล ประพนธ์สุทธิเสรี นายกองค์การบริหาร นักศึกษา กล่าว่า ตนเองและทีมงานองค์การทุกคนได้นำเพื่อนๆ ลงเรือ ร่วมพัฒนากำจัด จอก แหน และสวะที่อยู่ในหนองบัวด้วย ทั้งนี้เพื่อ เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนนักศึกษาว่าองค์การฯของเราก็ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะและตระหนักในเรื่องการมีจิต สาธารณะด้วย


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  66 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th