ราชภัฏชร. จับมือ พมจ.เชียงราย สร้างหมู่บ้านผู้สูงวัย วิทย์ฯ สุขภาพ มร.ชร. พระเอก!
ราชภัฏชร. จับมือ พมจ.เชียงราย สร้างหมู่บ้านผู้สูงวัย วิทย์ฯ สุขภาพ มร.ชร. พระเอก!


เมื่อวันที่ : 2017-05-02 00:47:47

          วิทย์ฯสุขภาพ มร.ชร.มองข้ามช็อต “เอ็มโอยู” พมจ.เชียงรายฯ เพื่อพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต พร้อมบูรณาการวิชาการ ทั้งวิจัยเต็มรูป เล็งฝึกอาชีพผู้อาวุโสตั้งโรงเรียนและหมู่บ้านสังคมผู้สูงวัย ชี้จะเป็นต้นแบบของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย พร้อมรับเทร็นด์พลเมืองของโลก

           เมื่อวานนี้ (18 เม.ย.) เวลา 09.39 น. ที่ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีและลงนามความร่วมมือเรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. กับ น.ส.อณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย (พมจ.เชียงราย) จากสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร ทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และ อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ร่วมพิธีด้วย ก่อนพิธีลงนามผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้กล่าวความรู้สึกที่ได้ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย ดังนี้

           ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วม ลงนามร่วมมือในการทำงานอันสำคัญของประเทศครั้งนี้ ต้องขอบคุณ คณบดีฯ ที่เป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสามารถมองข้ามช็อตเรื่องต่างๆ ได้ทะลุปรุโปร่งซึ่งจะเป็นผลดีต่อบัณฑิตด้วยเพราะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การเรียนการสอนอยู่หลายเรื่อง ตามที่คณบดีฯ ได้เรียนให้ทราบแล้ว ด้วยการทำงานด้วยกันแบบบูรณาการ เพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

           ด้าน น.ส.อณิชา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่ได้เป็นตัวแทน ของกระทรวงได้ร่วมทำงานกับ มร.ชร. ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า ในครั้งนี้ถือว่าเป็นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคเหนือ โดยเราจะ ระดมทั้ง 5 กรม ที่อยู่ในกระทรวงมาช่วยการทำงานด้วย เพื่อช่วยเหลือ พันธกิจที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและจะเชื่อมโยงไปเรื่องอื่นๆ ด้วย ปัจจุบัน สังคมไทยยังไม่ “ตระหนก” เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องผู้สูงวัย จึงเป็นโอกาสดีที่สุดที่จะได้ร่วมมือกันครั้งนี้ อาศัยว่า “ความเร็วเป็น อาวุธ” ในการทำงานในเขต ภาคเหนือแม้ภาคอื่นจะเริ่มไปบ้างแล้วแต่ เชื่อว่าเราจะทำได้ดีกว่าเพราะเชื่อมั่นกับมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติแห่งนี้

           อ.สุพรรณ กล่าวว่า การร่วมมือกันครั้งนี้เพื่อร่วมพัฒนาสังคมใน ด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นรวมทั้งการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้แนวคิดด้านการใช้วิทยาศาสตร์ สุขภาพเป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งเป็นภารกิจอันสำคัญที่เกี่ยวข้อง กับงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรียน ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งกำลังเปิดสอนที่ มร.ชร. ในปัจจุบัน ให้มี ความรู้และประสบการณ์ตรงมากขึ้น เพื่อคุณภาพของบัณฑิตต่อไปใน อนาคต รวมทั้งสิ่งที่เราจะทำใน 3 ประการหลักๆ ดังนี้ คือ

            1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ บรรลุตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ มร.ชร. ของเรา

            2.การดำเนินความร่วมมือทางด้านการศึกษา เช่น การบูรณาการ การเรียนการสอนร่วมกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ด้านบริการวิชาการเช่น การแลกเปลี่ยนวิทยากร กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการ สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยและด้านการวิจัยผู้สูงวัย

            3.การดำเนินความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบของ หมู่บ้านผู้สูงวัย (Elderly Health Village)โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วย

           “ส่วนโครงการสร้างหมู่บ้านผู้สูงวัย จะทำที่ไหนนั้นเมื่อได้สถานที่ ที่ชัดเจนแล้วจะแถลงให้ทราบอีกครั้ง เพราะขณะนี้มีมหาวิทยาลัยจาก ส่วนกลางบางแห่งเริ่มมีโครงการที่เชียงรายแล้ว สำหรับโครงการของ เราจะมีกิจกรรมต่างๆ ตามมาภายหลัง โดยมุ่งเน้นการสร้างสังคม ผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ ให้เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นต้นแบบใน การพัฒนา ในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป กิจกรรมที่จะทำงานร่วมกันในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ ในระดับต่างๆ ดังที่กล่าวแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใน สำนักวิชาฯ นักศึกษาทั่วไปและประชาชนที่สนใจ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา การเริ่มต้นของประชากรผู้สูงวัยในกระแสโลกอีกด้วย” อ.สุพรรณ กล่าว ในที่สุด


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  111 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th