เทคโนฯ อุตฯ มร.ชร. เติมเต็มเอก วิศวะโลจิสติกส์ รับธุรกิจ “จีเอ็มเอส-อาเซียน”
เทคโนฯ อุตฯ มร.ชร. เติมเต็มเอก วิศวะโลจิสติกส์ รับธุรกิจ “จีเอ็มเอส-อาเซียน”


เมื่อวันที่ : 2017-05-02 00:45:31

           เทคโนอุตฯ มร.ชร.เชิญผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านโลจิสติกส์ เติมเต็มความรู้พิธีการศุลกากร การขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ นำเข้า ส่งออก ทั้งระบบไฮเทค และแบบปกติ แก่ นศ.เอกวิศวกรรมโลจิสติกส์ ก่อนเข้าสู่วิชาชีพ ชี้เป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเขต “จีเอ็มเอส” เป็นชุมทางระบบการขนส่งที่มีอนาคตในเขตอาเซียน

           อ.ขวัญเรือน สินณรงค์ ประธานโปรแกรมวิศวกรรมโลจิสติกส์ และการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดอบรมเรื่อง ตัวแทน ออกของรับอนุญาตขั้นพื้นฐาน (One Degree One Certificate) ที่ ห้อง 4131 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะสายงานโลจิสติกส์ คือ อ.วิรัตน์ บาหยัน จากสมาคม ตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA) และ นายธีรภัทร อ่อนจิตต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรม ศุลกากรมาให้ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าและส่งออกตาม พิธีการศุลกากร ในระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบปกติ (Manual) สำหรับผู้ประกอบ การนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก รวมทั้งตัวแทนส่งออกและผู้รับ จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาโปรแกรม วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ ชั้นปีที่ 4 จำนวนร่วม 100 คน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาที่เรียน ด้านนี้ให้มีความรอบรู้เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นระบบการส่งสินค้าที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันที่มีการขยายตัว เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน กลุ่มประเทศต่างๆโดยเฉพาะในเขตอาเซียน

           “เชียงราย เป็นจังหวัดที่ได้เปรียบเรื่องที่ตั้งทางด้านภูมิศาสตร์ และภูมิรัฐศาสตร์ หลายเส้นทางทั้งทางน้ำ ทางอากาศ และทางบก โดยเฉพาะเส้นทางหรือถนนสาย R3a และ R3b ทำให้สามารถ เชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ “จีเอ็มเอส” ที่มีประเทศ ไทย สปป.ลาว  สป.จีน และ เมียนมา  และกลุ่มประเทศ อาเซียนเข้าด้วยกัน อีกทั้งมีสายการบิน และสนามบินเป็นปัจจัย เสริมที่สำคัญ รวมทั้ง ท่าเรือเชียงแสน อ.เชียงแสน สะพานข้ามแม่น้ำโขงมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย (ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว) ซึ่งมีการค้าขายการส่งออก และนำเข้า ของสินค้าจากประเทศดังกล่าวมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี  นักศึกษาที่เรียนด้านนี้ก่อนสำเร็จการศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีความรู้มีประสบการณ์เพื่อเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ เชื่อว่าการจัด อบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก และต้อง ขอขอบคุณคณะวิทยากร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้การอบรมครั้งนี้ สำเร็จตามความมุ่งหมาย และขอบใจนักศึกษาทุกๆ คนด้วย” อ.ขวัญเรือน  ประธานโปรแกรมวิศวกรรมโลจิสติกส์ฯ มร.ชร.กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  168 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th