“ขานนามบัณฑิต” มร.ชร. รางวัลชนะเลิศ! เปิดชื่อทีมเก่งยืนระยะ 1 : 200
“ขานนามบัณฑิต” มร.ชร. รางวัลชนะเลิศ! เปิดชื่อทีมเก่งยืนระยะ 1 : 200


เมื่อวันที่ : 2017-05-02 00:40:56

           มร.ชร. ชนะเลิศ 7 มรภ.ภาคเหนือ ขานนาม บัณฑิตการอ่านดีเด่น อักขระถูกต้อง เสียงชัดเจน ไม่ทำให้ง่วงนอน เผยเทคนิค 38 บัณฑิต ต่อ 1 นาที เสียงดีไม่มีตกยืนระยะสบายๆ 200 บัณฑิต ต่อคน จนชนะใจกรรมการอีกแล้ว เลขาฯ ฝากขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจจริงทำงานสำคัญในรอบปี ขอให้รักษามาตรฐานตลอดไป

           ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ฐานะกรรมการและเลขานุการผู้ขานนามบัณฑิต ประจำปี 2559 เปิดเผยว่า พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขาในพระองค์ ฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ได้ลงนามในเอกสารเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 เกี่ยวกับสรุปผลการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศฯ แล้ว โดยแบ่งเป็นรายเขตแต่ละภาคที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ตั้งอยู่ ตามที่ประกาศในเอกสารการตัดสินให้ทราบทั่วกันแล้ว

           ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าวว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ส่วนใหญ่จะอยู่ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขตสลวง) ปีการศึกษา 2559 พิธีดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2560 โดยมีทั้งหมด 8 มหาวิทยาลัยได้นำบัณฑิตเข้าร่วมพิธี ได้แก่ มรภ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิบูลสงคราม (จ.พิษณุโลก) และ มรภ.นครสวรรค์

           ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าวถึงเกณฑ์การตัดสินในเอกสารที่ได้รับว่า “เกณฑ์พิจารณาในการตัดสิน คณะกรรมการพิจารณาจาก “การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และมีจังหวะ การเข้ารับพระราชทานฯที่เหมาะสมและสวยงาม นอกจาก นี้ยังมีรางวัลการอ่านดี น้ำเสียงชัดเจน อักขระถูกต้อง ไม่ทำให้ง่วงนอน” โดยพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการอ่านรายชื่อมีเสียงดังที่ เหมาะสม ชัดเจน และมีจังหวะการอ่านรายชื่อที่ถูกต้อง และสัมพันธ์กับ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร” เอกสารดังกล่าวระบุ

           รองอธิการบดี มร.ชร. กล่าวว่า มร.ชร. เราเข้ารับพระราชทานในวันที่ 9 มกราคม โดยแบ่งเป็นภาคแรกและภาคหลัง มีคณาจารย์ผู้อ่านจำนวน 19 คน และผู้กำกับการขานนามบัณฑิต 1 คน โดยใช้เวลาในการอ่าน 38 คนต่อ 1 นาที และรับผิดชอบในการอ่าน 1 คน ต่อบัณฑิต 200 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดี มร.ชร., ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง, ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร, ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ, อ.ดร.ซิมมี่ อุปรา, อาจารย์ ดร.ณัฐพล สันธิ, อ.ปทุมพร แก้วคำ, อ.ณัฐพงษ์ รักงาม, อ.วาสินี โคนทรงแสน, อ.นพวรรณ ธรรมสิทธิ์,อ.อาภิสรา พลนรัตน์, อ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล, อ.อรสา โพธิ์ชัยประดิษฐ์, อ.จิราภรณ์ เศษจันทร์, อ.วีระชัย พันธ์สืบ, นายอนุพงษ์ สมพฤกษ์, ผศ.กษิดิศ ใจผาวัง, ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี กรรมการเลขานุการ และนายนิคม อัสสะรัตนะสุขิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

           “พอทราบข่าวนี้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คงจะเหมือน กับอาจารย์ท่านอื่นๆ ด้วยเพราะต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจกันมากเป็นพิเศษทั้ง ผู้เกี่ยวข้องทุกคนด้วย รางวัลขานนามนี้ได้รับเป็นปีที่ 2 ปีหน้าหาก ได้อีกก็จะได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน ซึ่งถือว่าเป็นหน้าตาและ เกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยของเราด้วย ขอบคุณทุกท่านที่ได้ทำให้งาน ที่ถือว่าหนักที่สุดในชีวิตในรอบปีจนประสบผลสำเร็จอีกครั้งและขอให้ช่วยกันรักษามาตรฐานนี้ไว้เพราะทุกคนมีความสามารถเป็นพิเศษจริงๆ” รองอธิการบดีฯ ฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ กล่าว

           สำหรับรางวัลการประกวดดังกล่าวแบ่งเป็น 2 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย และการอ่านสม่ำเสมอ รางวัลที่ 1 ได้แก่ มรภ.เพชรบูรณ์ รางวัลที่ 2 มรภ.อุตรดิตถ์ และ รางวัลที่ 3 มรภ. เชียงใหม่ 2.ส่วน รางวัลรางวัลการอ่านดีเด่น น้ำเสียงชัดเจน อักขระ ถูกต้อง ไม่ทำให้ง่วงนอน รางวัลที่ 1 ได้แก่ มรภ.ราชภัฏ เชียงราย (มรภ.แห่งเดียว)

           อ.เนรมิตร จิตรรักษา อดีต ผช.อธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา กล่าวว่า สำหรับผมต้องขอขอบคุณ ทีมขานนามที่ถือเป็นกำลังสำคัญ ทีมหนึ่งที่ทำให้ได้รับรางวัลแต่เหนืออื่นใดนั้น ต้องขอบคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกคน ผมถือว่าทุกอย่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างยิ่ง และสำคัญสุดนี่แหละครับคือความเป็นทีมของพวกเรา ต้องขอบคุณ บัณฑิตทุกคนที่อดทน ตั้งใจ ดีใจและยินดีมากครับ


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  131 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th