นิมนต์เกจิดัง-น้ำศักดิ์สิทธิ์จาก เชียงตุง-อินเดีย ร่วมสืบชะตาหลวงปี๋ใหม่เมืองฯ
นิมนต์เกจิดัง-น้ำศักดิ์สิทธิ์จาก เชียงตุง-อินเดีย ร่วมสืบชะตาหลวงปี๋ใหม่เมืองฯ


เมื่อวันที่ : 2017-05-02 00:28:07

           มร.ชร.นิมนต์เกจิอาจารย์ชื่อดังจากวัดใหญ่ใน เชียงราย สืบชะตาหลวงพิธีใหญ่ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ราชภัฏเจียงฮาย” พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ จากพระสังฆราชเชียงตุง เมียนมา ทั้งน้ำและดินศักดิ์สิทธิ์จาก 4 สังเวฯ อินเดีย แก่ผู้ร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคลวันปี๋ใหม่เมืองปี๋นี้ อีกทั้งชมขบวนแห่แบบล้านนาที่งดงามตระการตาจากคณะต่างๆ ประชันกันเต็มที่
           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเจียงฮาย ประจำปี 2560” ซึ่งจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 7 เมษายน นี้ ที่หอประชุมใหญ่ มร.ชร. โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.39 น. เป็นต้นไป ด้วยการทำพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคารพนับถือของชาว มร.ชร. ต่างๆ ตามที่เคยปฏิบัติมารวมทั้งขบวนแห่ของคณะ และศูนย์ สำนักต่างๆ ที่สวยงามอีกด้วย งานครั้งนี้ได้เชิญผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชาวบ้านรอบรั้วมหาวิทยาลัยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้งานมีความสำคัญมากขึ้น ที่สำคัญคือจะมีพิธีรดน้ำดำหัวแก่ผู้อาวุโสที่เคารพนับถือรวมทั้ง ผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัย ในช่วงเช้ายังจะมีขวนแห่จากคณะ ศูนย์ สำนักฯ ต่างๆ แบบล้านที่สวยงาม พร้อมพิธี “สืบชะตาหลวง” และประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากวัดชื่อดังทั้งในเชียงรายและ ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย
           อ.สมหวัง อินทร์ไชย ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. กล่าวว่า ในวันดังกล่าวจะมีพิธีสืบสืบชะตาหลวง โดยทางสำนักฯ ได้นิมนต์พระชั้นผู้ใหญ่ระดับเกจิอาจารย์ในเชียงราย และน้ำพระพุทธมนต์จากที่ต่างๆ รวมทั้งน้ำทิพย์จากน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บนพระธาตุดอยตุง, จากพระธาตุ 9 จอม, น้ำจากสระสรงสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากวัดพระเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ที่พระพุทธเจ้าใช้สรงน้ำและฉัน อยู่ 19 พรรษา, น้ำพระพุทธมนต์ จากสมเด็จอาชญาธรรมเจ้า พระสังฆราช จ.เชียงตุง เมียนมา และ พร้อมด้วยดินจาก 4 สังเวชนียสถาน และจากบ้านท่านอนาถมิณฑิกะเศรษฐี ซึ่งนำมาจากแหล่งกำเนิดจากประเทศอินเดีย โดยได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. ที่ได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังกล่าวมาจากอินเดีย เมื่อไม่นานมานี้ช่วงที่ได้ทำโครงการผ้าป่า วิชาการไปทอดถวายที่นั่นแล้วได้นำดินและน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีมาด้วย พร้อมจะมามอบให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานในวันงานของเราด้วย ผอ.สำนักวัฒนธรรมฯ กล่าว 
           อ.สมหวัง กล่าว พิธีสืบชะตาหลวงในวันงาน ทางสำนักฯ ได้นิมนต์พระเกจิชื่อดังทั่วจังหวัดเชียงรายมาร่วมพิธีในครั้งนี้ ประกอบด้วย พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เจ้าคณะ ภาค 6, พระราชสิทธินายก เจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล, รองเจ้าคณะ จังหวัดรูปที่ 1 พระรัตนมุนี รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว รองเจ้าคณะ จังหวัดรูปที่ 2, พระพุทธิวงค์ เจ้าอาวาสวัดดอยตุง เจ้าคณะ อำเภอแม่สาย, พระครูขันติพลากร เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น เจ้าคณะ อ.เมืองเชียงราย, พระครูสิริธรรมนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองรูปที่ 1, พระครูสิริกิจจาทร เจ้าอาวาส วัดศรีเกิด รองเจ้าคณะอำเภอรูปที่ 2, พระวิบูลย์ ธมฺมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรี และ พระสุธีวรกิจ ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และ ยังได้นิมนต์ พระครูสาทรปริยัติกิจ เจ้าอาวาสพุทธสถาน มร.ชร. มาร่วมพิธี สรงน้ำในครั้งนี้ด้วย 
           จึงขอเชิญคณะ ศูนย์ สำนักต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกอง ผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินถวายพระสงฆ์ที่มาทำพิธีสืบชะตาหลวง ในครั้งนี้ และขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านร่วม กิจกรรมในครั้งนี้โดยทั่วกัน 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  53 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th