นิเทศฯ มร.ชร. ลุยสนามข่าว ไฟป่า-หมอกควัน สโมสร นศ. วิทย์ฯ ช่วยทต.บ้านด
นิเทศฯ มร.ชร. ลุยสนามข่าว ไฟป่า-หมอกควัน สโมสร นศ. วิทย์ฯ ช่วยทต.บ้านด


เมื่อวันที่ : 2017-05-02 00:21:45

           นศ.นิเทศศาสตร์ มร.ชร. ลงสนามข่าวเรียนรู้จาก ของจริง ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่าลดปัญหาหมอก- ควัน เพื่อทำข้อมูลจากประสบการณ์ มาเขียนและ ทำสารคดีข่าว เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป ส่วน อาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมเก็บข้อมูล แปลค่าหมอก- ควัน ในเชียงรายในปัจจุบัน ส่วนสโมสร นศ.คณะ วิทย์ฯ จัดกิจกรรม “คิดดี ทำดี” ป้องกัน ไฟป่า กับเทศบาล ต.บ้านดู่
           ผศ.ดร.จิราพร ขุนศรี อ.ประจำโปรแกรมวิชานิเทศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย(มร.ชร.) เปิดเผยว่า ตนได้นำ นศ.ลงพื้นที่ทำกิจกรรม สร้างแนวป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะรวมพลัง กันช่วยกันป้องกันและลดปัญหาไฟป่า หมอกควันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำสื่อรณรงค์การป้องกันไฟป่า และปัญหาหมอกควันที่กำลังเป็นปัญหาของจังหวัด เชียงรายและทั่วภาคเหนือในปัจจุบัน โดยลงพื้นที่ภาคสนามจริงที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริเวณ พื้นที่ป่าด้านหลังของมหาวิทยาลัยฯ เกิดไฟป่าลุกลามเข้ามาใน บริเวณมหาวิทยาลัยดังกล่าวที่ยากต่อการป้องกัน 
           “กิจกรรมวันนั้นได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดย เจ้าภาพหลัก คือ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย ประสาน กับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงรายส่วนควบคุมไฟป่ามาให้ความรู้ วิธีการสร้างแนวกันไฟที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร และการที่เราลง พื้นที่จริงเราพบว่าชาวบ้าน ยังปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดความตระหนักในปัญหาไฟป่า ถ้า ชาวบ้านมีความรู้เพิ่มมากขึ้น เชื่อว่าก็จะได้ช่วยกันป้องกันไฟป่า ร่วมกัน”
           “ในฐานะที่เราสอนทางด้านสื่อและก็มีนักศึกษาที่ทำสื่อได้เราน่าจะสามารถที่จะทำสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องการป้องกันและช่วยกันดูแลพื้นที่ได้ มากขึ้นแน่นอน และกิจกรรมนี้ยังมี อ.ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา คณะ วิทยาศาสตร์ฯ มร.ชร. ได้นำทีมนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เกี่ยวกับค่าหมอกควัน ที่จะมีผลกระทบต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ในชุมชนอีกด้วย ตนเองให้นักศึกษาทำงานด้านสื่อนี้ คือ ให้ฝึกทำ สารคดีเชิงข่าว โดยเข้าไปในพื้นที่จริง เพื่อศึกษาดูว่ามีอะไรที่หน้า สนใจที่จะเอามาเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ถ้า นศ.ทำงานข่าวครั้งนี้ ได้ดีมีสาระ เรายังสามารถจะส่งข่าวไปยังองค์กรสื่อต่างๆ ได้ให้ เผยแพร่ต่อไปได้ เช่น องค์กรเอกชน มูลนิธิกระจกเงา และรายการ นักข่าวพลเมืองทาง Thai TBS ได้อีกด้วย” ผศ.ดร.จิราพร กล่าว
           รายงานข่าวเปิดเผยว่า อ.ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชร. กล่าวว่า สโมสรนักศึกษา คณะวิทย์ มร.ชร. ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “คิดดี ทำดี ส่งกำลังใจน้องพี่ สู่ชุมชน การป้องกันการเกิดไฟป่า” ที่ เทศบาล ต.บ้านดู่ ชุมชน บ้านโป่งพระบาท และ ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วย โดยมีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล ต.บ้านดู่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนโดยได้นำนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์ฯ ไปร่วมทำแนวการป้องกันไฟป่าพื้นที่ป่าชุมชนของ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ป่าชุมชนด้านหลังเทศบาลตำบลบ้านดู่ ชุมชน บ้านโป่งพระบาท และ ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย พื้นที่กว่า 100 ไร่ ด้วย” อ.ดร.พิรภานุวัตณ์ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  42 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th