มร.ชร.สนองพระดำรัส ร.10 พร้อม ประชารัฐร่วมใจ กำจัดจอก-แหน “หนองบัว” สวนสมเด็จฯ
มร.ชร.สนองพระดำรัส ร.10 พร้อม ประชารัฐร่วมใจ กำจัดจอก-แหน “หนองบัว” สวนสมเด็จฯ


เมื่อวันที่ : 2017-05-02 00:08:28

           มร.ชร.จับมือแน่นกับหลายหน่วยงานในจังหวัด ระดมสรรพกำลัง กำจัด “จอก-แหน” หนองบัวฯ สวนสมเด็จฯ 22 เม.ย.นี้ สนองพระดำรัส ร.10 และรัฐบาล “ประชารัฐร่วมใจ” ชี้รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์แหล่งน้ำ อนาคตจะเป็นแหล่งออกกำลังกายและท่องเที่ยวสำคัญของเชียงราย
           ที่ห้องประชุมอธิการบดี เมื่อวานนี้(27 มี.ค.) เวลา 09.40 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการทำงานตาม โครงการกำจัดจอก - แหน และ สวะ ริมหนองบัว สวนสมเด็จฯ (มร.ชร.) โดยมี ผู้บริหารและรองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมด้วยเช่น ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร และ ผศ.ดร.เกริก กิตติคุณ ผู้ช่วยอธิการบดี และตัวแทนจากจังหวัดเชียงรายมณฑลทหารบกที่ 37 (ค่ายเม็งรายฯ) เทศบาลตำบลบ้านดู่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านต่างๆ ในตำบลบ้านดู่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อวางแผน และร่วมมือกันกำจัดจอก - แหน และสวะ ใน บริเวณริมหนองบัว มร.ชร. เนื่องจากกำลังมีปัญหา อาจทำให้น้ำ ตื้นเขินในอนาคต จากการสะสมของสิ่งดังกล่าว 
           ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อขอความร่วมมือ จากหน่วยงานต่างๆ ในความร่วมมือช่วยกันกำจัดจอก-แหน และ สวะ ที่กำลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคต เพราะจะทำให้ หนองบัว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของ มร.ชร. และอีก 10 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านดู่ที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรมีปัญหาเรื่องการตื้นเขิน ขาดแคลนน้ำ หากไม่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวในวันนี้ 
ในอนาคต ทาง มร.ชร. จะทำการขุดลอกและปรับปรุงให้เป็น “รีครีเอชันแนล แอเรีย” (Recreational Area) เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีลู่ปั่นจักรยาน มีทางเดินรอบหนองบัว และปลูกดอกไม้ที่สวยงาม ต่อไปที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงรายต่อไป ซึ่งจะมีชีวิตชีวามากขึ้น อธิการบดี กล่าว
           ด้าน ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา ผอ.กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ที่เคยทำงานร่วมพัฒนาหนองหลวง อ.เวียงชัย ก่อนหน้านี้กล่าวว่า ต้องการให้เป็นโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ” เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล โดยให้ส่วนราชาการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักสามัคคีของคนใน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
           อธิการบดี มร.ชร. กล่าวเสริมว่า ตนเคยไปประชุมร่วมกับองคมนตรี โดยองคมนตรีได้นำพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชดำรัสว่า พระองค์ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งร่วมกันทำงานในทุกๆ เรื่องกับท้องถิ่นในเชิงบูรณาการให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี ซึ่งทาง มร.ชร. ก็ได้รับใส่เกล้าฯ นำมาปฏิบัติในงานนี้ด้วย 
           รายงานข่าว เปิดเผยว่า ข้อสรุปของที่ประชุมทุกหน่วยงานต่างยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ ทั้ง อบจ.เชียงราย, มลฑลทหารบก ที่ 37, เทศบาล ต.บ้านดู่, ผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆ ที่ใช้ประโยชน์น้ำจากหนองบัวที่ใช้ในการเกษตร ตลอดจนกองพัฒนานักศึกษา, กองอาคารสถานที่ ของ มร.ชร. ต่างให้ความร่วมมือเต็มที่ โดยกำหนดให้วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน นี้ เป็นวันรวมพลังในการทำงาน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่หน้าหอประชุมใหญ่ มร.ชร. ริมหนองบัว
           “หลังจากเสร็จการประชุมแล้ว ผศ.ดร.นาวิน และ ผศ.ดร.เกริก ได้นำคณะทั้งหมดเดินทางไปสำรวจพื้นที่จริงรอบๆ หนองบัว ใหญ่ด้วย เพื่อกำหนดจุดการทำงานต่อไป” รายงานข่าว กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  97 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th