มร.ชร.เอ็มโอยู “สมาร์ทยูฯ” สู่สมาร์ทซิตี้ ยุคไทยแลนด์ 4.0
มร.ชร.เอ็มโอยู “สมาร์ทยูฯ” สู่สมาร์ทซิตี้ ยุคไทยแลนด์ 4.0


เมื่อวันที่ : 2017-05-01 23:57:20

           มร.ชร. - กสท - แพคกอน เอ็มโอยูเรียบร้อย ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน หวังเป็น “ดิจิทัล ยูนิเวอร์ซิตี้-สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้” และผลักเชียงราย ให้เป็น “สมาร์ท ซิตี้” ต่อไปในยุคไทยแลนด์ 4.0
           ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือใน โครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้าง ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก” ระหว่าง มร.ชร. กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทแพคกอน จำกัด ทั้งนี้มี นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ฯ บริษัท กสท และ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธาน กรรมการ บริษัทแพคกอน เข้าร่วมด้วย รวมทั้งคณะผู้บริหาร มร.ชร. ทุกระดับร่วมเป็นเกียรติในการลงนามครั้งนี้ด้วยเช่นกัน 
           ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า ความร่วมมือกับบริษัทแพคกอน กับ บริษัท กสท ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมมือกันสร้างดิจิทัล ยูนิเวอร์ซิตี้ (Digital University ) เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะให้ความรู้ เรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจ ในยุคดิจิทัล หรือ ดิจิทัลอีโคโนมี (Digital Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะต้องเติมเต็มความรู้ ทักษะ และโอกาส ของนักศึกษาของ มร.ชร. ให้มากขึ้น 
ด้าน อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มร.ชร. กล่าว เสริมว่า รัฐบาลมีนโยบายให้บริษัท กสท โทรคมนาคมฯ และ บริษัทแพคกอน เป็นผู้รับผิดชอบในการทำงานครั้งนี้ร่วมกันกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยให้สามารถพัฒนาให้เป็น “สมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้” (Smart University) ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งในส่วนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ในภาคเหนือที่ทำเอ็มโอยูมาแล้วมี มรภ.เชียงใหม่, อุตรดิตถ์, ลำปาง, พิบูลสงคราม และ มรภ. เพชรบูรณ์ แล้วมาที่ มรภ.เชียงรายของเรา โดยทางบริษัท กสท และบริษัท แพคกอน จะร่วมเอ็มโอยูกับ มรภ. และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล เป็นหลัก ในการพัฒนาเรื่องนี้ 
           อ.ดร.ณัฏฐพล กล่าวว่า สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากการลงนาม ความร่วมมือครั้งนี้ เราจะได้พัฒนาระบบด้านการบริการวิชาการ การวิจัย สหกิจศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาให้เป็นสมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้ ในยุค ไทยแลนด์ 4.0 และหลังจากนี้เราก็จะเป็นผู้นำในการพัฒนาเกี่ยวกับ เรื่องดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็น จังหวัดเป็นเมืองที่เรียกว่า “สมาร์ท ซิตี้” (Smart City) ต่อไป” ผช.อธิการบดี มร.ชร. กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  99 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th