“ศรชัย” ปีติ “คนราชภัฏ” ปลื้ม
“ศรชัย” ปีติ “คนราชภัฏ” ปลื้ม


เมื่อวันที่ : 2017-05-01 23:51:58

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.34 น. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่บริเวณอนุสาวรีย์ฯ ทิศตะวันออก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มีพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เป็นอธิการบดีคนใหม่ มร.ชร. โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภา และคณะกรรมการ สภา มร.ชร. พร้อมคณะผู้บริหารต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย รองฯ ผช.อธิการบดี, คณบดี, ผอ.สำนัก และ ศูนย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมพิธีคับคั่ง 
          หลังจากนั้น ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฯ อ่านพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ นายศรชัย มุ่งไธสง เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป หลังเสร็จพิธีแล้ว นายกสภาและผู้บริหารระดับต่างๆ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อธิการบดี ต่อมาอธิการบดีให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า จะทำตามนโยบายที่แถลงต่อสภาทุกอย่าง พร้อมจะนำมหาวิทยาลัยสู่สากล 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  52 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th