มร.ชร.-นักวิชาการทหารนัดคุย เทคโน-ยุทโธปกรณ์ ตั้งเป้าวิจัยผลิตเครื่องเตือนระเบิด
มร.ชร.-นักวิชาการทหารนัดคุย เทคโน-ยุทโธปกรณ์ ตั้งเป้าวิจัยผลิตเครื่องเตือนระเบิด


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 04:13:02

 

            สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มร.ชร. เปิดศักราชใหม่ แห่งการวิจัย ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เชิญผู้ เชี่ยวชาญด้านไอที และนักวิชาการด้านยุทโธปกรณ์ ทหารจากกองทัพบกและค่ายเม็งรายมหาราชร่วมเสวนา ตั้งเป้าวิจัยการผลิตเครื่องมือเตือนวัตถุระเบิด
            ผศ.ดร.วิชิต นางแล คณบดี สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า สำนัก วิชาคอมพิวเตอร์ร่วมมือกับ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ ครุศาสตร์ และสำนักวิชานิติสาสตร์ จะจัดเสวนา เรื่อง “วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านยุทโธปกรณ์ของประเทศ” ในวันที่ 17 มีนาคม นี้ เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์ มร.ชร. ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับด้านยุทโธปกรณ์ทางการทหารของประเทศ ที่จะเป็น ข้อมูลเชิงวิชาการในการค้นหาประเด็นในการดำเนินงานและ ขอทุนวิจัยด้านวิทยาการเกี่ยวข้องกับการผลิตยุทโธปกรณ์ต่างๆ ด้านการทหาร ที่จะช่วยให้คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจด้านนี้ มีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่กว้างไกล สามารถนำผลงาวิจัยไปใช้ใน การประดิษฐ์ คิดค้นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและใช้ยุทโธปกรณ์ ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันชีวิต ทรัพย์สิน และประเทศชาติ
             “การเสวนาครั้งนี้จะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับหลาย ฝ่ายหลายคณะ เนื่องจากเป็นศาสตร์ในการบูรณาการร่วมกัน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ด้านครุศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่างๆ, ด้านนิติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรรวมทั้งเรื่องกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศในเรื่อง อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เราอาจจะสามารถคิดค้นวิจัยและพัฒนาได้ เช่น เครื่องสแกนระเบิด ระยะไกลที่สามารถบอกข้อมูลล่วงหน้า ให้กับทหารทางชายแดนภาคใต้ หรืออื่นๆ ก่อนการเดินทางไป ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่เสี่ยงภัยแต่ละจุดหมาย หากพบว่ามีกับ ระเบิดไว้บริเวณใด ในเส้นทางที่จะไปก็สามารถลดการสูญเสียชีวิต ทหารไทยลงได้ เป็นต้น นี้คือสิ่งที่เราต้องการค้นหาข้อมูลเพื่อมา ตั้งประเด็นในการ ทำวิจัยให้เกิดประโยชน์และพัฒนามาใช้ได้จริง ต่อไป” ผศ.ดร.วิชิต กล่าว 
           คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มร.ชร. กล่าวว่า การเสวนา ครั้งนี้จะมีวิทยากรจากสถาบันที่เกี่ยวข้องให้ความรู้และฝากข้อคิด ด้วย ได้แก่ พ.อ.(พิเศษ) รณภพ จันทรนิยม ผอ.ฝ่ายวิจัยสำนัก วิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พ.อ.ดร พิสุทธิ์ ดารารัตน์ จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและ นายอลงกรณ์ สถาปัตยานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทชิสแนค อินฟอเมชั่นจำกัด นอกจากนี้ ยังเชิญนายทหารและผู้เกี่ยวข้องจากค่ายเม็งราย มหาราชเข้าร่วม ด้วย ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  98 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th