มร.ชร.พร้อมรับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อธิการบดี” ใหม่
มร.ชร.พร้อมรับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อธิการบดี” ใหม่


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 04:10:58


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

            พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแล้ว ชาวราชภัฏชร. ปลาบปลื้ม น้อมเกล้าฯ พระราชโองการ จัดพิธี ใหญ่ ศุกร์ ที่ 17 มี.ค.นี้ อย่างสมพระเกียรติ
            ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 58ง หน้า 7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ระบุว่าได้มี พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ นายศรชัย มุ่งไธสง เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายก รัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ 
             ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร. เปิดเผยว่า ได้เตรียมจัดงานพิธีดังกล่าวในวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคมนี้ ที่บริเวณลาน อนุสาวรีย์ ทิศตะวันออกของสำนักงานอธิการบดีตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมในพระมหากรุณาธิคุณ จากพระราชโองการครั้งนี้ 
          “สำหรับสถานที่ดังกล่าว ขณะนี้ผู้รับเหมาได้จัดสร้างเรียบร้อย แล้ว ต่อไปจะเป็นการตกแต่งเวทีให้สวยงามสมพระเกียรติ ในพิธี ดังกล่าวจะมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี เช่น นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมในพิธีอันทรงเกียรตินี้ จัดว่าเป็นประวัติศาสตร์ ของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอีกครั้งหนึ่ง ที่มีพระราชโองการ แต่งตั้งบุคคลสำคัญที่เป็นผู้นำสูงสุดของมหาวิทยาลัยของเราแห่งนี้” รองอธิการบดีฯ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  79 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th