เอกนักบินฯมร.ชร.เลือกเรียนได้ ไทย-ออสซี่ ห้อง “ซิมเลเตอร์” ทันสมัย
เอกนักบินฯมร.ชร.เลือกเรียนได้ ไทย-ออสซี่ ห้อง “ซิมเลเตอร์” ทันสมัย


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 03:42:41

           ว.นานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เผย เปิด 4 เอก ด้านการบิน และสามารถเลือกเรียนทั้งในไทยและ ออสเตรเลียได้ มีห้อง “ซิมูเลเตอร์” ฝึกปฏิบัติการ จำลองทันสมัยที่สุด อีกทั้งมีนักศึกษาต่างชาติร่วม ห้องจาก เมียนมา ลาว กัมพูชา หลายคน อ.ผู้สอนล้วนมีความรู้ประสบการณ์เชี่ยวชาญทุก สาขา เพื่อคุณภาพของบัณฑิต
            รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ คณบดีวิทยาลัยนานานชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (วนข.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ที่ วนข. เปิดอยู่หลายสาขาตามที่มีข้อมูลก็เริ่มมีผู้สนใจ เริ่มสมัครและสอบถามมากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะสาขานักบิน พาณิชย์ตรี แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูง เรามีสนามฝึกบินที่ทำเอ็มโอยู กับ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม และ ที่ออสเตรเลีย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 2 ระบบ คือ เรียน ที่เรา 3 ปี แล้วไปเรียนที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม อีก 1 ปี สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพจากการบินพลเรือน ได้อีกหลักสูตร คือ เรียนที่เรา 2 ปีแล้วไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย อีก 2 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ผู้สนใจติต่อ วนข. ได้ทุกวัน ตั้งแต่ บัดนี้” คณบดี วนข.ฯ กล่าว
            ด้าน อ.มนัสวี สมเพชร อ.สาขาการขนส่งสินค้าทางอากาศ ประชาสัมพันธ์ วนข. กล่าวว่า ปัจจุบันที่ วนข. เปิด 4 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี ด้านวิทยาศาสตร์การบิน คือ 1.สาขา วิชาการจัดการท่าอากาศยาน 2.สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ 3.สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ 4.และสาขาวิชานักบิน พาณิชย์ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จัดการเรียนการสอนโดย อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยตรง และมีศูนย์ฝึกปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศที่มี ระบบฝึกปฏิบัติการ (Simulator) ที่ทันสมัยในประเทศไทย โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพกันทุกคน
           รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร 053-776306 หรือ 053-776000 ต่อ 1406 
           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันนอกจากมีนักศึกษาที่เป็นคน ไทยแล้ว ยังมีนักศึกษาทั้งชายและหญิงจากประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา มาศึกษาอยู่หลายคน 
            น.ส.โซบันโดลกัลยาน อู (Solbandolkalyan Ou) นักศึกษา ชาวกัมพูชา สาขาการจราจรทางอากาศ กล่าวว่า ชอบวิชาที่ เรียนมาก ที่นี่มีอุปกรณ์ฝึกในการเรียนพร้อมเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์จริงที่ดอนเมือง เพราะได้ปฏิบัติทุกหน้าที่ ตื่นเต้น และชอบมากหลังจบการศึกษาจะนำความรู้ไปสมัครงานที่บ้าน
            นางจามหอม (Miss Nang San Hom) วิชาเอกเดียวกัน ซึ่งเป็นชาวรัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมา บอกว่าตอนแรกอยาก เป็นแอร์โฮสเตสมากว่า ทราบข่าวจากญาติๆ ที่ทำงานสนามบิน ที่ย่างกุ้ง เลยสมัครมาเรียนที่นี่เพราะใกล้บ้าน และเชื่อมั่นใน คุณภาพการเรียนการสอน สาขาเอซีที หรือ Air Traffic Control ที่นี่ตื่นเต้นมากเลยเรียนแล้วสนุก อาจารย์ผู้สอนก็เก่ง ดูแล เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดได้ความรู้และประสบการณ์มาก 
             อ.นพดล แสงเงิน อาจารย์อาวุโสผู้สอนและมีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญการความคุมการจราจรทางอากาศ กล่าวว่า ปัจุบัน ในน่านฟ้าไทยเรามีเครื่องบินอยู่บนฟ้ากว่า 3,000 ลำ ดังนั้นการจัดการด้านการจราจรทางอากาศจึงมีความสำคัญและ จำเป็นอย่างยิ่ง ตนเองมีความรู้และประสบการณ์ผ่านงานด้านนี้ มามาก อยากให้ความรู้ที่มีอยู่ถ่ายทอดไปยังลูกศิษย์และคน รุ่นหลังเพราะอยู่กับตัวก็ไม่มีประโยชน์ เมื่อเราจากโลกนี้ไป ความรู้ที่มีก็หายไปด้วยเราต้องถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป
           สำหรับ อาจารย์ ที่สอนด้านนักบิน สาขานักบินพาณิชย์ตรี อ.สิทธิกฤต เหล็กพลู ได้บรรยายบางตอนให้นักเรียนที่มาศึกษา ดูงานที่ห้องฝึกบินจำลองเมื่อเร็วนี้ ว่า การเป็นนักบินจะต้อง รู้อะไรต่อมิอะไรมากมาย แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีการบินเจริญ มากขึ้นนักบินและนักบินผู้ช่วยมีเครื่องช่วยในการบินมากทั้ง ก่อนบิน ระหว่างบิน และก่อนจะลงลานจอดที่สนามบินเป็น เรื่องที่ท้ายความสามารถมากและน่าสนใจ


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  210 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th