กสทช.แนะทางสว่างวิทยุ มร.ชร.ออนแอร์
กสทช.แนะทางสว่างวิทยุ มร.ชร.ออนแอร์


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 03:40:29

           วิทยุฯ มร.ชร. มีความหวังกลับมา “ออนแอร์” อีกครั้งทั้ง 2 คลื่น ทั้งนิเทศศาสตร์ด้วย หลังพบ ผอ.กสทช.แล้ว เสนอทางออกที่ดีมาก ส่วนที่ปรึกษา วิทยุดิจิทัลฯ บอกกำลังพัฒนาและวางระบบ “ซีซีอาร์เอส” และทีวีภายในมหาวิทยาลัย
             ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ทีมงานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร (สปชส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ซึ่งประกอบด้วย ผศ.สุรพล เวียงนนท์ ผู้เชี่ยวชาญ นางจันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี รอง ผอ. นายชาญณรงค์ ชัยชนะ หัวหน้าฝ่าย วิทยุดิจิทัล และ นายประเสริฐ แสงมณีวรรณ ที่ปรึกษาด้าน เทคนิควิทยุการกระจายเสียง จากโปรแกรมเทคโนโลยีทาง การศึกษา ได้เดินทางไปพบ นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด ผอ. สำนักงาน กสทช. (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) เขต 17 (เชียงราย) ศาลากลาง จ.เชียงราย เพื่อขอคำแนะนำในการ ดำเนินการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล และการกระจาย เสียง ในระบบอนาล็อก แบบเดิมที่ มร.ชร.เคยมีอยู่แล้ว ทั้ง 2 คลื่นความถี่ 104.25 MHz และของโปรแกรมนิเทศศาสตร์ 93.25 MHz หลังจากถูกระงับการออกอากาศมาตั้งแต่ปี 2557 และการบริหารในยุคที่ผ่านมา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะผู้บริหาร มร.ชร.ชุดใหม่ รวมทั้งการขออนุญาตเป็นสถานี วิทยุกระจายเสียงประเภทสาธารณะ เพื่อออกอากาศทุกๆ เรื่อง ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารชน ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และการพัฒนา และความ มั่นคงของประเทศในยุคปัจจุบัน และยังเป็นห้องปฏิบัติการ ด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ รวมทั้ง อาจารย์ และบุคลากร นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดจนชาวบ้านที่สนใจด้วย
             การไปพบครั้งนี้ นายกฤตธิพัฒน์ ผอ.กสทช. ได้ให้การต้อนรับ และให้คำแนะนำเป็นอย่างดีในการที่จะนำคลื่นวิทยุกระจายเสียง เดิมทั้ง 2 คลื่นดังกล่าว กลับมาใช้งานอีกรอบเพราะ เป็นเรื่อง ที่สามารถทำได้เนื่องจากกฏระเบียบการกระจายเสียงเปิดช่องให้อยู่แล้ว เพราะเรื่องนี้ในอดีตตนเองก็เคยให้คำปรึกษากรณีเดียวกันนี้มาแล้วตอนที่อยู่เชียงใหม่ จึงขอแนะนำให้ มร.ชร. ทำหนังสือขอคืนสิทธิ์การส่งคลื่นวิทยุนี้ไปยังศาลปกครองก่อน จะสะดวกที่สุด แต่มิใช่ไปฟ้องร้องศาลปกครองแต่อย่างใด เพียงแต่ยื่นหนังสือให้ทบทวนในการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรคลื่นคืนสิทธิ์ให้สามารถออกอากาศกระจายเสียง ต่อไปได้ หากมีปัญหาตนเองก็ยินดีจะให้คำแนะนำเพราะเป็น สถาบันการศึกษาที่ไม่หวังผลการทำธุรกิจใดๆ” ผอ.กสทช. เชียงราย กล่าว
นางจันทร์ฉาย และ นายชาญณรงค์ กล่าวเป็นเสียงเดียวกัน ว่า ต่อจากนี้ ทางผู้รับผิดชอบก็จะดำเนินการตามขั้นตอนและ เรียนให้ ผศ.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี ที่ดูแลทราบ เพื่อเรียน อธิการบดีและคณะผู้บริหารต่อไป คาดว่าอีกไม่นาน ก็จะสามารถออกอากาศได้เพราะ เครื่องส่งเดิมของเราก็พร้อม ใช้งานอยู่แล้ว 
            อย่างไรก็ตามปัจจุบันสำนักประชาสัมพันธ์ฯมร.ชร.ก็ยังมี รายการวิทยุฯอยู่หลายสถานีฯโดยการขอเช่าเวลาและเวลาที่ได้รับการอนุเคราะห์ จาก อสมท FM 101.25 MHz ด้วย (ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.15 น. โดย ผศ.เทพฤทธิ์- ผศ.สุรพล) และนอกจากนี้ท่านสามารถรับฟังข่าวสาร สาระ ต่างๆ ได้ทาง FM 103.00 MHz (กรมประมง) “CRRU-Campus” โดยดีเจ บูม-หนิง ,FM 95.75 MHz (สวท.ชร.) “อีสานล้านนา”, FM 99.00 MHz (มีดี มีเดียเรดิโอ) และ AM 1395 KHz (914) “เย็นนี้ที่ราชภัฏ” โดย ชาญณรงค์ ชัยชนะ
             ด้านนายประเสริฐ กล่าวถึงเรื่องการพัฒนาระบบวิทยุดิจิตัล และ ซีซีอาร์เอส ว่ากำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการรับและ กำลังวางแผนวางจุดลำโพงเล็กๆ ตามที่เหมาะสม คาดว่า เปิดภาคซัมเมอร์ทุกอย่างคงเรียบร้อย อีกทั้งการฟื้นระบบทีวี ที่มีอยู่เดิม โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทที่เป็นคู่สัญญาอีกต่อไป 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  44 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th