นิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมดหมาย “ความรู้”
นิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมดหมาย “ความรู้”


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 03:38:13

  

           ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ร.9 มร.ชร.ใกล้เสร็จ บริษัทพรีเซนเทีย ที่รับผิดชอบการจัดนิทรรศการเริ่มลงมือจัดนิทรรศการและติดตั้งอุปกรณ์แล้ว ทั้งส่วนหอปรัชญาในหลวงและหอประวัติราชภัฏเชียงราย อนาคตเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ ล้ำค่า นำเสนอเรื่องราวทุกมิติด้วยระบบไฮเทคที่น่าตื่นตา
            ผศ.สุรพล เวียงนนท์ กรรมการการจัดนิทรรศการศูนย์การ เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ริมหนองบัว มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ได้ เดินทางไปประสานงานกับ น.ส.จรัณลักษณ์ สุคนธวิท เจ้าหน้าที่จากบรัทพรีเซนเทีย และทีมงาน ซึ่งเป็นบริษัทที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการที่อาคารศูนย์การ เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่เริ่มก่อสร้างในสมัย ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดี มร.ชร. ซึ่งจะเสร็จสิ้นตามสัญญาก่อสร้างช่วงกลางเดือนเมษายน นี้ การก่อสร้างทุกอย่างดำเนินการไปตามระยะเวลาที่กำหนด คาดว่าจะเสร็จสิ้นทันตามเวลา 
            สำหรับในส่วนของนิทรรศการนั้น ที่ศูนย์การเรียนรู้จะแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ หอปรัชญาในหลวงรัชกาลที่ 9 และหอปรัชญาของ มร.ชร.คือ “รากแก้วของแผ่นดิน”ซึ่งจะ มีประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เริ่มตั้งแต่เป็นวิทยาลัย ครูเชียงราย) อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย 

  

           ในส่วนของหอปรัชญาในหลวง รัชกาล ที่ 9 นั้น ขณะนี้ เจ้าหน้าที่จากบริษัทพรีเซนเทียได้เริ่มติดตั้ง อุปกรณ์และองค์ ประกอบ ของแก่นเรื่องตามที่กำหนดแล้ว ทั้ง เรื่องป่าไม้ ดิน น้ำ และอื่นๆ ตามแผนที่วางไว้ 
           ด้านนิทรรศการที่เป็นประวัติศาสตร์ของวิทยาลัยครูสู่ มหาวิทยาลัยนั้น เจ้าหน้าที่ที่มาติดตั้งนิทรรศการ อยู่ในขั้นตอน การปรับข้อมูลและรูปภาพที่จะจัดแสดงว่ารูปแบบและข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่แล้วตรงตามยุคสมัยของพัฒนาการของสถาบันหรือไม่ โดยมี ผศ.สุรพล เวียงนนท์ ให้คำปรึกษา และในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก็กำลังคัดเลือกวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ รวมทั้ง เสื้อผ้า เข็มขัด อุปกรณ์การเรียน ที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่ามาจัดวาง ตำแหน่งที่เหมาะสม ต่อไปที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน ทั่วไปและนักท่องเที่ยว ที่ทรงคุณค่ามาก 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  152 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th