อธิการบดีมร.ชร.ย้ำพัฒนา “สัญญาใจ” บ้านดู่ เปิดทุกประตูสู่หมู่บ้าน
อธิการบดีมร.ชร.ย้ำพัฒนา “สัญญาใจ” บ้านดู่ เปิดทุกประตูสู่หมู่บ้าน


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 03:34:23

  

           อธิการบดี มร.ชร.เปิดใจ กำนัน ผญบ. 19 หมู่บ้าน ต.บ้านดู่ จะเปิดทุกประตูสู่ชุมชน พร้อม สัญญาใจ เราจะก้าวไปด้วยกัน ร่วมกันพัฒนาทุกๆ ด้าน ให้เฟื่องฟู และเดินตามปรัชญา ร.9 เพื่อ ประชาชน
          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) กล่าวในที่ประชุม การเตรียมจัดงานมหกรรมทูบี นัมเบอร์วัน ต.บ้านดู่ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ต่อที่ประชุมซึ่ง ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 19 หมู่บ้าน ต.บ้านดู่ รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.บ้านดู่ และตัวแทนจากการท่า อากาศยานเชียงราย ภายหลังได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรง ตำแหน่งอธิการบดีแล้วว่า ต่อไปนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับตำบลบ้านดู่จะใกล้ชิดกันมากขึ้นซึ่งเป็น สัญญาใจ เราจะขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน นโยบาย ของเราก็คือจะเปิดประตูรั้วไปสู่ชุมชน เพื่อทำงานร่วมกัน วันนี้ เป็นศักราชแห่งการเริ่มต้นที่ดีเราจะช่วยกันพัฒนา เรื่อง เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ความเป็นอยู่ ด้านวัฒนธรรม โดยจะเชิญ แต่ละหมู่บ้านมาร่วมทำกิจกรรมด้าน ต่างๆ ในโอกาสต่อไป 
           “4 ปี ต่อไปนี้เราจะทำให้ทุกอย่างเป็นรูปแบบมากที่สุด รุ่งเรือง ยิ่งขึ้นไป และเราจะดำเนินรอยตามปรัชญาของในหลวง รัชกาลที่ 9 มีอะไรก็มาหารือกันอยู่เคียงข้างกันตลอดไป” อธิการบดี กล่าว
           นายแสวง ใจจุมปา กำนัน ต.บ้านดู่ กล่าวว่าชาวตำบล บ้านดู่ยินดีให้ความร่วมมือกับ มร.ชร. ด้วย ความยินดี ในการ จัดการกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยง และต่อต้านยาเสพติดที่ผ่านมา ก็ให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดีทุกๆ ครั้ง และจะร่วมมือ ตลอดไปเพราะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ กำนัน ต.บ้านดู่ กล่าว 
            รายงานข่าวเปิดเผยว่า ก่อนจะปิดประชุม ผศ.สุรพล เวียงนนท์ รองประธานชมชรทูบีนัมเบอร์วัน ได้กล่าวในที่ ประชุมว่า ผลจากการจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน มาตลอด ระยะเวลา 15 ปี ส่งผลให้ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร. ได้รับรางวัลเกียรติยศ “สตรีตัวอย่าง แห่งปี 2559” โดยได้รับรางวัลดังกล่าวจาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ที่หอประชุมกองทัพอากาศ กทม. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
          สำหรับ 19 หมู่บ้านที่จะร่วมกิจกรรมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. บ้านขัวแคร่ 2.บ้านป่าซาง 3.บ้านดู่ 4.บ้านสันติ 5.บ้านป่าไร่ 6.บ้านโป่งพระบาท 7.บ้านโป่งน้ำตก 8.บ้านป่าอ้อ 9.บ้านป่าแฝก 10.บ้านปางลาว 11.บ้านต้นลุง 12.บ้านป่าสักไก่ 13.บ้านหัวฝาย 14.บ้านเหล่าพัฒนา 15.บ้าน ป่ากุ๊ก 16.บ้านสันต้นก๊อ 17.บ้านขัวแคร่ 18.บ้านโป่งพระบาท 19.บ้านหนองปึ๋ง 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  75 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th