“ดร.วรินทรีย์” มร.ชร.รางวัลระดับชาติ สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์เยาวชน
“ดร.วรินทรีย์” มร.ชร.รางวัลระดับชาติ สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์เยาวชน


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 03:28:35

          "คณะกรรมการรางวัลไทย มอบรางวัลเกียรติยศ “สตรีตัวอย่างแห่งปี 2559” แก่ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการ มร.ชร. ฐานะผู้บำเพ็ญ ประโยชน์ต่อเยาวชน เผยคณะกรรมการศึกษา ประวัติและติดตามผลงานมานาน ที่สุดมีมติเป็น เอกฉันท์ มอบรางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิตให้ เพื่อเป็นตัวอย่าง รับโล่จากองคมนตรีมาแล้ว เจ้าตัว บอกตื่นเต้นและตื้นตันใจมาก ไม่เคยคิดมาก่อนว่า ยังมีผู้ที่เห็นความดีจากผลงงาน ต่อไปเดินหน้าลุย งานให้หนักในทุกเรื่องที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของเยาวชน สังคม และประเทศชาติ
           น.ส.วรินทร สุธรรมซาว ผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านกล้า ความดีถวายในหลวง สำนักงานคณะกรรมการรางวัลไทย เลขที่ 137 ถนนศรีจันทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ มีหนังสือ ที่ สต001/217 23 มกราคม 2560 ส่งถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ความว่า คณะทำงาน รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2559 ได้ร่วมกันพิจารณา ประวัติและผลงานของ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี ได้ พิจารณาเห็นว่าเป็นบุคคลที่ประสบผลสำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรมและได้สร้างประโยชน์ ให้แก่ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เห็นสมควรให้การสนับสนุน ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป 

 

          คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ พิจารณาให้ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2559 สาขา ผู้บำเพ็ญ ประโยชน์ต่อส่วนรวม
           โดยได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล จาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่ผู้ทำความดีและ บำเพ็ญประโยชน์สาขาต่างๆ ประจำปีด้วย 
            ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าวภายหลังรับรางวัล ว่า รู้สึกตื้นตันใจ มากและภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ ที่ทำดีมีคนเห็น ไม่นึกว่า ตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้ ต้องขอบคุณคณะกรรมการที่พิจารณา ผลงานที่ผ่านมา ซึ่งตนเองก็ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (แห่งแรก ในประเทศไทย มร.ชร.) ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจาก การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีภารกิจอื่นๆ ที่ ตนเองและทีมงานได้ทุ่มเทและเสียสละในการทำงานเพื่อให้ คนในสังคมกลุ่มต่างๆ ทุกเพศ ทุกวัย มาร่วม 20 ปี เพื่อให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นกำลังอันสำคัญที่จะช่วยกันพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป หลังจากนี้ก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ของทุกๆ คน ผศ.ดร. วรินทรีย์ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  137 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th