สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จงานแรก ม.ราชภัฏ
สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จงานแรก ม.ราชภัฏ


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 03:20:05

          "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 ทรงเสด็จ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นพระกรณียกิจแรกของ พระองค์ ใน “กิจกรรมรวมพลังความดี พระนวกะ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 999 รูป” ถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
           อ.สมหวัง อินทร์ไชย ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รายงาน “ก้านบัว-พลัส” ว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รกท.อธิการบดี มร.ชร.พร้อมผู้บริหารและพระนวกะ มร.ชร. จำนวน 27 รูป เดินทางไปยังพุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อ เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังความดีพระนวกะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
           ในช่วงกลางวัน มีกิจกรรมธรรมบรรยายและสัมมนาวิชาการ โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ศ.ดร.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เป็น องค์ประธานสงฆ์ และ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดย พระนวกะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 999 รูป ร่วมฟัง ธรรมบรรยาย
           ในช่วงเย็น มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลฯ โดยมี เจ้าพระคุณสมเด็จ พระอริยวง- ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) สังฆราชองค์ที่ 20 วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามฯ องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญ- เศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันนี้คณะสงฆ์และพระนวกะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ถวายพระพรชัยมงคล พสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
รายงานข่าวเปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นพระกรณียกิจแรกของ พระองค์ หลังจากนี้พระนวกะ มร.ชร. จำนวน 27 รูป จะเดินทางมา บิณฑบาต ที่หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 22 ก.พ.นี้ เวลา 07.00 น


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  30 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th