ทูบีฯยูนิฟอร์ม-เชียร์ คอนเทสต์ “หล่อ-สวย” กาย-ใจ มร.ชร.หวังเป็นทูตคนเก่ง-ดี
ทูบีฯยูนิฟอร์ม-เชียร์ คอนเทสต์ “หล่อ-สวย” กาย-ใจ มร.ชร.หวังเป็นทูตคนเก่ง-ดี


เมื่อวันที่ : 2017-04-28 00:15:56

 

           "ได้แล้วหนุ่มหล่อ-สาวสวย น่ารัก จากเวที “ทูบีฯ -ยูนิฟอร์ม-เชียร์ คอนเทสต์” จาก 14 คณะ มร.ชร. เพื่อเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำใน สิ่งสร้างสรรค์ และเป็นตัวแทนตัวอย่างที่ดีของสังคม
            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ก.พ. เวลา 15.30 น. ที่ ยิมเนเซียม สปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (แห่งแรกในประเทศไทย) มร.ชร. ได้จัดกิจกรรมการประกวด To Be Number One CRRU.Model (เก่ง ดี มีคุณภาพ) และ MS Uniform Cheerleader Contest. เพื่อเป็นการบูรณาการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง 14 คณะ และ เพื่อให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาศักยภาพของ นศ.ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ นักศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยด้วย 
ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รกท.อธิการบดี มร.ชร. ประธานเปิดงาน กล่าวชื่นชมผู้จัดกิจกรรม และนักศึกษาทุกคนที่เห็นความสำคัญ ของกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ดีต่อสังคม ภาพที่เห็นในวันนี้ น่าชื่นชมเป็นอย่างมากที่เห็นทุกคนมีความสุข อยากให้มีกิจกรรม แบบนี้ทุกๆ ปี เพื่อยกระดับ และค้นหาตัวแทนคนเก่ง ดี มีคุณภาพ ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของนศ.ที่จะช่วยกันพัฒนาตน พัฒนาสังคม ต่อไป รกท.อธิการบดี กล่าว 
               ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร. ฐานะ เลขานุการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน กล่าวเสริมว่า ผู้ที่ได้รางวัลทั้ง 2 ประเภทนี้จะเป็นตัวอย่างในการแสดงออกที่ดี กล้าคิด กล้าทำ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างของนักศึกษาคนอื่นๆ ทั้งเรื่อง การแต่งกาย กริยา มารยาท ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติที่ดีของนักศึกษา รุ่นใหม่ ส่วนผู้ที่ชนะการประกวด ทูบีฯ ก็เช่นเดียวกันต้องเป็น ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และสามารถเป็นตัวแทน ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย 
สำหรับผลการประกวดมี 2 ประเภท 1.การประกวด To Be Number One CRRU. Model 2. MS Uniform Cheerleader Contest. ส่วนการประกวด To Be Number One CRRU. Model มี 5 รางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ น.ส.แพรวมณี ขันตี วิทยาลัยนานาชาติฯ มร.ชร. และนายศราวุธ คงปัญ สำนักวิชานิติศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.พัชรีพร อินทะมูล สำนักวิชาบัญชี และ นายลภณวิช สมควร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส. สุภนิต หายทุกข์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนายพีรวัส สุภาวะ สำนักวิชาบัญชี ชมเชยอันดับ 1 น.ส.นางสาว เกวลิน ปิ่นแสง สำนักวิชาการท่องเที่ยว และนายทักขิญ ใจดี วิทยาลัยนานาชาติฯ มร.ชร. ชมเชยอันดับ 2 น.ส.เฟื่องฟ้า ศรีครินทร์ สำนักวิชา บริหารรัฐกิจ และนายพงศ์พนิช พิณราช สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ส่วนการประกวด MS Uniform Cheerleader Contest. รางวัลชนะเลิศ ทีมคณะเศรษฐศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสาขานิเทศศาสตร์ การสื่อสารสื่อใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสาขาการตลาด และรางวัลชมเชย ทีมสาขาการจัดการ 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  63 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th