“วันราชภัฎ” ชร. ใหญ่สมพระเกียรติ เทิดทูน‘กษัตริย์’อุปสมบทหมู่27รูป ชูคนเก่ง-ดีปี’60
“วันราชภัฎ” ชร. ใหญ่สมพระเกียรติ เทิดทูน‘กษัตริย์’อุปสมบทหมู่27รูป ชูคนเก่ง-ดีปี’60


เมื่อวันที่ : 2017-04-27 09:36:45

          "วันราชภัฏเชียงราย" เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ และรัชกาลที่ 9 พร้อมเชิดชูคนดี คนเก่ง ประจำปี หลายสาขา ให้เป็นเกียรติประวัติ ทั้งบรรพชา อุปสมบทหมู่ 27 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ สวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑล นครปฐม
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 09.09 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รทก.อธิการบดี มร.ชร.เป็นประธานในพิธี “วันราชภัฏสดุดี” เพื่อทำพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ และตราพระราชลัญจกร” แก่วิทยาลัย ครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และพระราชทาน ตราพระราชลัญจกร (ตราประจำพระองค์) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2538 ให้เป็นชื่อและตรา ของสถาบันราชภัฏต่อมาได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 3,500 คน 
ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมสดุดี “วันราชภัฏ” ต่างๆ มากมาย บนเวทีรวมทั้งมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่างๆ 9 สาขา จำนวน 30 คน รวมทั้งทำพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการใน ส่วนต่างๆ ด้วยจำนวน 30 คน 
          ที่ประทับใจของผู้ที่เข้าร่วมงาน คือ การสลับร้องเพลงหมู่ “เกิดในแผ่นดินของพ่อ” ขับร้องโดยนักศึกษานิเทศศาสตร์สาขา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการแสดงล้านนาแบบดั้งเดิม 
          ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มร.ชร. จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมี บุคลากรใน มร.ชร. ร่วมบวชฯ ในครั้งนี้ 27 คน ตามโครงการ บรรพชาฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง จำนวน 999 รูป โดยมีอธิการบดี มร.ชร.เป็นประธานในพิธีต่างๆ 
สำหรับวัดที่ทำพิธีบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ คือ วัดพระสิงห์ วัดศรีเกิด และวัดศรีบุญเรือง หลังจากนี้พระภิกษุดังกล่าวจะ เดินทางไปสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.นี้ 

  


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  63 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th