ทูบีฯ มร.ชร.ชื่นมื่นตัวแทนภาคเหนือ แข่ง “ยอดเพชร” ระดับชาติกลางปีนี้
ทูบีฯ มร.ชร.ชื่นมื่นตัวแทนภาคเหนือ แข่ง “ยอดเพชร” ระดับชาติกลางปีนี้


เมื่อวันที่ : 2017-04-26 22:24:51

          ที่ห้องประชุมเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ (2560) เวลา 15.00 น. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จัด ประกวดผลงานจังหวัด/ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามพระดำริของ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 14 ปี และก้าวสู่ ปีที่ 15 ในปีนี้ ซึ่งมีชมรมทูบีฯจาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม การประกวดเพื่อ คัดเลือกไปเป็นตัวแทนของภาคเหนือไปชิง ชนะเลิศระดับประเทศในระดับต่างๆ เช่น การเป็นต้นแบบ ระดับ ดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร และระดับยอดเพชร 

           สำหรับการประกวดโครงการทูบีฯเพื่อเป็นตัวแทนของภาค เหนือในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทจังหวัด ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทชุมชน ประเภทสถาน ประกอบการ และประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งแต่ละ ประเภทได้ส่งชมรมทูบีฯ ร่วมแข่งขันกันอย่างตั้งใจและจริงจัง ที่จะได้คัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคเพื่อไปแข่งขันระดับ ประเทศต่อไป 
ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) ฐานะเลขานุการชมรมทูบีฯ ผู้นำเป็นตัวแทนประธานชมรมฯ (อธิการบดี มร.ชร.เป็นประธาน) กล่าวว่า การเดินทางไปร่วม การไปประกวดครั้งนี้ ฐานะที่ชมรมทูบีฯ มร.ชร. ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรและโล่ “ต้นแบบระดับ เพชร เมื่อปี 2559” มาแล้ว ก็ต้องเข้าประกวดอีกครั้งโดยการ นำเสนอผลงานที่เคยทำมาแล้วในรอบปีไปแข่งขันกับชมรมอื่นๆด้วยเพื่อก้าวสู่รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับ “ยอดเพชร” ปีที่ 1 ต่อไป 
การไปครั้งนี้ประกอบด้วยอาจารย์ 3 คน ได้แก่ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี อ.อภิญญา จิตมโนวรรณ อ.วรรัตน์ ขยันการ พร้อมเจ้าหน้าที่ คือ นายเรวัฒน์ รอดเอียด น.ส.พิกุล ชัยชนะและนักศึกษาอาสาสมัครชมรมทูบีฯจากหลายวิชาเอก 21 คน กิจกรรมการประกวดของเราอยู่ในกลุ่มระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ผลการตัดสินของกรรมการ ปรากฎว่า ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนฯ รักษา ต้นแบบมาตรฐานระดับยอดเพชร ปีที่ 1 ของภาคเหนือ เพื่อไปแข่งขันระดับชาติต่อไป ที่ศูนย์ประชุม อิมแพคเมืองทอง ธานี จ.นนทบุรี ราวกลางปีนี้ 
          ในวันเดียวกันนี้ตนเองยังได้เป็น ตัวแทนพร้อมคณะเข้ารับ เกียรติบัตรพระราชทานในฐานะเป็นผู้รักษามาตรฐาน ต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปีที่ 1 ต่อพระฉายาลักษณ์ของ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วย ต่อจากนี้ไปทาง ชมรมฯ ก็ต้องเตรียมทำงาน และสร้างกิจกรรม ขยายเครือข่าย ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้หนักกว่าเดิม เพื่อก้าวสู่ “ระดับ ยอดเพชร” ต่อไปในอนาคต
          “ขอขอบคุณและขอบใจทีมงานทุกคนที่เสียสละเวลาและ ทุ่มเทกับงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนทำ ให้ทุกอย่างสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ และให้กำลังใจมาโดยตลอด เพราะเราถือว่าชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. ของเรา เป็นแหล่ง เรียนรู้ หรือเป็น “ตักสิลาทูบีนัมเบอร์วัน” ของภาคเหนือ และ ยังเป็นต้นแบบของชมรมทูบีนัมเบอร์วันของประเทศอีกด้วย” ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  59 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th