สำนักศิลปะฯ มร.ชร. พบ! “เมืองแฝด” โบราณ เตรียมชูท่องเที่ยว-นักปั่น
สำนักศิลปะฯ มร.ชร. พบ! “เมืองแฝด” โบราณ เตรียมชูท่องเที่ยว-นักปั่น


เมื่อวันที่ : 2017-04-26 15:18:52

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร.พบเมืองโบราณ “เวียงแก่น” วางแผนพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-แหล่งเรียนรู้โบราณคดี พร้อมเชื่อมโยงกับแหล่งอื่น ทั้งออกแบบ สร้างทางจักรยาน เอาใจนักปั่น แถมป้องกันการบุกรุกจากชาวบ้าน
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เปิดเผยว่า ตนและบุคลากรสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอเวียงแก่น นายเกษม นันชัย นายกเทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และชาวบ้านในพื้นที่ อ.เวียงแก่น สำรวจข้อมูล เมืองโบราณ อ.เวียงแก่น ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานที่มีความสำคัญ ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของอำเภอเวียงแก่นที่มีอายุประมาณ 700 กว่าปี จากการสำรวจพื้นที่พบว่าลักษณะเป็นเมืองแฝดรูปวงรี ภายในเมืองโบราณ อ.เวียงแก่น มีกำแพงเมืองและคูเมืองล้อมรอบ 2 ชั้น ภายในเมืองมีซากวัดร้าง พื้นที่เมืองถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เมืองเหนือมีรูปร่างเป็นวงกลม และเมืองใต้มีรูปร่างแบบสี่เหลี่ยมด้าน ไม่เท่าหรือสี่เหลี่ยมคางหมู 
          ปัจจุบันได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนพิเศษที่ 129ง. ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545 และอยู่ในเขตพื้นที่ของ ต.ม่วงยายอ.เวียงแก่น เพื่อวางแผนการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ การศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองโบราณดงเวียงแก่น รวมทั้งการจัดทำข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมของอำเภอเวียงแก่น 
          ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. กล่าวว่าการค้นพบครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทางด้านโบราณคดี บริเวณดังกล่าว มีต้นไม้ หลากหลายชนิดที่มีความสำคัญทางพฤษศาสตร์ ซึ่งทางคณะกรรมการ จะได้ทำป้ายซึ่งบอกจุดต้นที่สำคัญๆ เพื่อให้ผู้สนใจใฝ่รู้ได้ข้อมูลไปด้วย ขณะไปท่องเที่ยวในบริเวณนี้ 
          “ในการออกแบบทางกายภาพ เพื่อการพัฒนาแหล่งโบราณเวียงแก่นนี้ ออกแบบโดย อ.ณัฏฐเขต มณีกร อ.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชร. ในบริเวณดังกล่าวจะมีเส้นทางจักรยานทั้งระยะกลางและระยะ ยาว สำหรับนักปั่นเพื่อสุขภาพด้วย โดยจะมีเส้นทางเชื่อมการท่องเที่ยว ไปยังสถานที่อื่นได้ เช่น แก่งผาได ดอยผาตั้ง และภูชี้ฟ้าเป็นต้น” อ.สมหวัง กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  34 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th