ชมรมฯหอพักบ้านดู่ มอบดอกไม้อธิการบดี-ผู้บริหารยึดหลัก "บวร"
ชมรมฯหอพักบ้านดู่ มอบดอกไม้อธิการบดี-ผู้บริหารยึดหลัก "บวร"


เมื่อวันที่ : 2017-01-18 21:07:07

          ประธานกลุ่มหอพักเครือข่าย มร.ชร. นำทีมกรรมการชมรมหอพักมอบดอกไม้แสดงยินดีอธิการฯ และผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมจะเดินไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาสังคม - ชุมชน โดยยึดหลัก "บวร"
          ที่ห้องประชุมอธิการบดี(มร.ชร.) เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 60 เวลา 13.00 น. นางจตุพร นิชิมูรา ประธานกลุ่มหอพักเครือข่าย มร.ชร. นำคณะซึ่งประกอบไปด้วย นายองอาจ ม่วงโกสัย ปลัดเทศบาล ต.บ้านดู่ มามอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ที่ได้รับตำแหน่งอธิการบดี มร.ชร. พร้อมได้เจรจาความร่วมมือเรื่อง การสร้างความร่วมมือระหว่าง หอพักเครือข่ายและมหาวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาและสังคม สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่
          ผศ.ดร.ศรชัย ได้กล่าว ขอบคุณตัวแทนหอพักและผู้บริหารจากเทศบาล ต.บ้านดู่ พร้อมที่จะช่วยเหลือหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาดูแลนักศึกษา และให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการหอในการแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนายกระดับหอพักมาตรฐาน จากนี้ไปความสัมพันธ์เราจะไม่ห่างกัน จะช่วยกันพัฒนา เวลานี้มีหลายโครงการที่จะทำร่วมกัน ตอนนี้เร่งด่วนที่เราต้องช่วยกันนั้น คือ เรื่องของหอพักนักศึกษา
          ในการนี้ ถือโอกาสแนะนำรองอธิการบดีทั้ง 2 ท่าน ที่จะมาช่วยดูแล ได้แก่ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี และ ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ "ผมได้ให้นโยบายแก่ผู้บริหารทุกคนว่าเราต้องบริหารดูแล ด้วยคำว่า บ - ว - ร ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ที่จะต้องมีการดูแลไปพร้อมๆ กัน บนหลักความดำรงธรรม และมีความยุติธรรม" ผศ.ดร.ศรชัย กล่าว
          นางจตุพร นิชิมูระ ประธานชมรมผู้ประกอบการหอพักบ้านดู่ กล่าวว่า "สิ่งที่เรารวมตัวกันมาแสดงความยินดีกับอธิการบดี เพราะเป็นธรรมเนียมของกลุ่ม และตั้งใจเข้าพบเพื่อพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รู้สึกดีใจและสบายใจ หลังจากที่ได้พูดคุยกันในวันนี้ มีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าการกำหนดทิศทาง ระเบียบต่างๆ จะสอดคล้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทั้ง 2 ฝ่าย หลังจากนี้ไปเราอยู่ร่วมกัน ช่วยกันพัฒนา ดูแลนักศึกษาให้ออกสู่สังคมภายนอกอย่างมีคุณภาพ เราในฐานะผู้ประกอบการหอพัก ยินดีน้อมรับในข้อปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยฯนั้นกำหนดขึ้น และดีใจที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ฟังปัญหาที่ผ่านมาและจะช่วยกันแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมาตัวแทนหอพักหรือผู้นำชุมชนเข้าถึงมหาวิทยาลัยฯ ได้ยากมากจึงให้มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถรับรู้ถึงปัญหาที่กลุ่มหอพักประสบ แต่มาในวันนี้มหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับเราเหมือนพี่น้อง ครอบครัวเดียวกัน เพื่อทุกคนในท้องถิ่นจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หลังจากนี้เชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน" คุณจตุพร กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  32 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th