อ่านทุกวัน...ทันคนทุกเช้า เราเสิร์ฟข่าว...ถึงอุ้งมือคุณ

ข่าวก้านบัว-พลัส

ม.ราชภัฏ ชร. ร่วมมือ “สิงห์” ตั้ง “ศูนย์ใหญ่” อบรม ปั้น นศ.เป็น “เถ้าแก่” ยุค 4.0


          มร.ชร. ร่วมมือ บ.บุญรอดฯ เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมนศ.ผู้สนใจหวังเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุค 4.0 สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในอาชีพด้านต่างๆ หลังสำเร็จการศึกษา “สิงห์” ยินดีสนับสนุนด้านทุนเต็มที่ตามเจตนารมณ์ “การให้ไม่สิ้นสุด” หวังดึงคนรุ่นใหม่ 5 จังหวัด 18 มหาวิทยาลัย สร้างงานเองได้ ให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและทำงานใกล้บ้าน จะเปิดรับผู้สนใจรุ่นแรกเร็วๆ นี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม | อ่านข่าวทั้งหมด | อ่านก้านบัว-พลัสทั้งหมด