อ่านทุกวัน...ทันคนทุกเช้า เราเสิร์ฟข่าว...ถึงอุ้งมือคุณ

ข่าวก้านบัว-พลัส

มร.ชร. เต็มที่เปิดทางอาจารย์ หนนทำผศ.-รศ. เพิ่มอำนาจความรู้เพื่อศิษย์


          มร.ชร. ส่งเสริมการอาจารย์ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศทั้งให้ทุนสนับสนุนสายผู้สอนทุกคน ปี 2561 รอบ 2 ทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. ผู้สนใจดูรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ที่คณะตนเองสังกัด ชี้แต่ละทุนมีเงื่อนไขกำกับยื่นขอรับทุนก่อน 30 เม.ย. ประกาศผลที่ได้รับ 18 พ.ค. นี้ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม | อ่านข่าวทั้งหมด | อ่านก้านบัว-พลัสทั้งหมด