มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก้านบัว พลัส>>>
ทีวีดิจิตอล >>>
ส.หลากหลายมร.ชร.
รุกสร้างสวนในลาว
             สถาบันหลากหลายทางชีวภาพฯ มร.ชร. ร่วมมือ วค.หลวงพระบาง นำโครงการ อพ.สธ. ร่วมจัดตั้ง สวนพฤกษศาสตร์ใน สปป.ลาว พร้อมให้โควตา เรียน ป.โท-เอก ด้านความหลากหลายที่เมืองไทย หวังผลด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯข้ามฝั่งโขง ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ
หม่อนไหม มร.ชร. เจ๋งสร้าง “กระดาษใยไหม”
จากพันธุ์ “ราชภัฏเชียงราย1”
             ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมมร.ชร.เจ๋ง พัฒนาสายพันธุ์ ไหมใช้โปรตีนฯ สร้างกระดาษใยไหมได้เป็นผลสำเร็จ และส่งเสริมจนประชาชนมีรายได้จากเดิมชื่อ “นางน้อยราชภัฏ” มาเป็น “ราชภัฏเชียงราย”
มร.ชร.เอ็มโอยู “สมาร์ทยูฯ”
สู่สมาร์ทซิตี้ ยุคไทยแลนด์ 4.0
             มร.ชร. - กสท - แพคกอน เอ็มโอยูเรียบร้อย ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน หวังเป็น “ดิจิทัล ยูนิเวอร์ซิตี้-สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้” และผลักเชียงราย ให้เป็น “สมาร์ท ซิตี้” ต่อไปในยุคไทยแลนด์ 4.0
จัดบวชใหญ่พระ-เณร ร่วม 4,000 รูป
เทิดพระเกียรติพระเทพฯ
             มร.ชร.-กก.ส่งเสริมฯ จัดบรรพชา-อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1-2 เม.ย. นี้ รับอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปเขต เชียงราย - พะเยา เพื่อจรรโลงศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี สนใจสมัครบวชฟรีตั้งแต่วันนี้
“ศรชัย” ปีติ
“คนราชภัฏ” ปลื้ม
             พิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง “คนราชภัฏ” เชียงรายปลื้ม ยินดี ชื่นชม ผู้บริหาร ทุกระดับมอบช่อดอกไม้ยินดี อธิการบดีคนใหม่ สัญญาผ่านสื่อมวลชนจะทำตามนโยบายพร้อม นำมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น-สู่สากล
ศูนย์ตรวจคุณภาพฯ มร.ชร. มาตรฐานโลก!
ตรวจที่นี่ที่เดียวจบ
             คิวแล็บ-ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐาน–เพาะเนื้อเยื่อ พืช มร.ชร. ผลงานเลื่องลือระบือไกล นำหลักการ ทางวิทยาศาสตร์ไปช่วยเหลือชุมชน เพื่อพัฒนา ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่วนอีกงานด้านตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอาหาร น้ำ และ ผลิตภัณฑ์ ก็ได้มาตรฐานระดับโลก ตรวจที่เดียว ยอมรับกันทั่วโลก
สภาฯ สา’สุขชุมชนเลือกคนเก่ง มร.ชร.
“อ.สพรรณ” นั่งเก้าอี้บอร์ด
             สภาการสาธารณสุขชุมชน เลือกคนเก่งราชภัฏเชียงราย “อ.สุพรรณ” คณบดีวิทย์ฯ สุขภาพ มร.ชร. นั่งเก้าอี้ใหญ่อนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนกว่า 200 หลักสูตร จาก 76 ม. เผย อ.ราชภัฏเชียงราย ได้รับเลือกเป็นกรรมการ 1 ใน 8 ม.ดังในประเทศ คุม ม. และ สถาบันจะเปิดสอน, รับปริญญา, อนุฯ ฯลฯ ต้องผ่านการตรวจเข้มมาตรฐานและคุณภาพ
มร.ชร.-นักวิชาการทหารนัดคุย เทคโน-ยุทโธปกรณ์
ตั้งเป้าวิจัยผลิตเครื่องเตือนระเบิด
             สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มร.ชร. เปิดศักราชใหม่ แห่งการวิจัย ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เชิญผู้ เชี่ยวชาญด้านไอที และนักวิชาการด้านยุทโธปกรณ์ ทหารจากกองทัพบกและค่ายเม็งรายมหาราชร่วมเสวนา ตั้งเป้าวิจัยการผลิตเครื่องมือเตือนวัตถุระเบิด

สมัครรับข่าวสาร Kanbou Plus+

กรุณาใส่อีเมล์และที่อยู่ของท่าน

Digital Newsletter