มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก้านบัว พลัส>>>

ทีวีดิจิตอล >>>
วิจัยพบนักเที่ยวสูงวัยต่างชาติชอบ
“งูดูด-รำวงยอนยุค”
             เปิดงานวิจัยอาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงราย และคณะ พบ ผู้สูงวัยต่างชาติต้องการมาเที่ยวเชียงราย ด้วยปัจจัยและแรงจูงใจหลายอย่าง ทั้งด้านสุขภาพ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอื่นๆ อีกทั้งยังชอบอาหารสุขภาพ นวดแผนไทย รำกระบอง รำวงย้อนยุค งานหัตกรรม “งูดูด” ก็สร้างเสน่ห์และ ความประทับใจ เชื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวในเชียงราย
นัด “ปราชญ์ชาวบ้าน” ถกปัญหาเกษตรตกต่ำยุค 4.0
มร.ชร.สนองรัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
             มร.ชร. นัดเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเชียงราย ถกปัญหาแนวทางแก้ไขการเษตรตกต่ำ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ หวังขจัดปัญหาให้เกษตรกร พร้อมสร้างชุมชนเกษตรให้เข้มแข็ง ยั่งยืน
สมเด็จพระสังฆราชฯ
เสด็จงานแรก ม.ราชภัฏ
             สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 ทรงเสด็จ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นพระกรณียกิจแรกของ พระองค์ ใน “กิจกรรมรวมพลังความดี พระนวกะ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 999 รูป” ถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
“อธิการฯ” มร.ชร.ย้ำทุกคน
ทำงานเมืองนอก
             เปิดนโยบายการทำงานอธิการบดี “ศรชัย” ทุก หลักสูตรที่เปิดสอนต้องมีมาตรฐาน สกอ. พร้อม ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้า ลั่นจะสร้างมร.ชร.ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข พร้อมเปิดโอกาสให้ ต่างชาติ เขตลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน มาเรียนที่นี่ได้หลายช่องทาง อีกทั้งหนุนทักษะ ภาษา ให้ทุกคนไปทำงานต่างประเทศและอาเซียน ได้
ทูบีฯยูนิฟอร์ม-เชียร์ คอนเทสต์
“หล่อ-สวย” กาย-ใจ มร.ชร.หวังเป็นทูตคนเก่ง-ดี
             ได้แล้วหนุ่มหล่อ-สาวสวย น่ารัก จากเวที “ทูบีฯ -ยูนิฟอร์ม-เชียร์ คอนเทสต์” จาก 14 คณะ มร.ชร. เพื่อเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำใน สิ่งสร้างสรรค์ และเป็นตัวแทนตัวอย่างที่ดีของสังคม

สมัครรับข่าวสาร Kanbou Plus+

กรุณาใส่อีเมล์และที่อยู่ของท่าน

Digital Newsletter