ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ รองอธิการบดี มร.ชร.ขอบคุณ นสพ.แนวหน้า สะเก็ดล้านนา ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2560


เมื่อวันที่ : 2017-12-04 12:29:10


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  96 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th