มร.ชร.เปิดบ้าน MOU 0 ม.จีนรื่น ปี 61 จัดใหญ่ "เทพรักษ์" จัด 20 ทุนเรียนจีนแล้ว นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560


เมื่อวันที่ : 2017-12-04 10:42:28


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  103 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th