จัดฟรี คอนเสิร์ต มองโกเลียใน กระชับไทย จีนแน่นแฟ้น นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2560


เมื่อวันที่ : 2017-12-04 10:34:18

 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  397 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th