20 ปี รปศ.นศ. มร.ชร.รวมพลังช่วยธนาคารโค - กระบือ สร้าง ห้องสุขา เพิ่ม นสพ.มวลชน ออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560


เมื่อวันที่ : 2017-11-23 10:21:12


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  100 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th