มร.ชร.เชิญผู้รู้แนะโจทย์วิจัย ด้านการท่องเที่ยวยุค 4.0 นสพ.มวลชน ออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560


เมื่อวันที่ : 2017-11-23 10:16:14


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  98 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th