อาสาสมัครจักษุแพทย์ พยาบาล จาก14 ประเทศให้บริการตรวจรักษาสายตา วัดสายตา เพื่อเป็นของขวัญแด่คนเชียงราย จาก : นสพ.ภาคเหนือ ประจำเดือน ต.ค.พ.ศ.2560


เมื่อวันที่ : 2017-11-14 10:06:45


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  279 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th