พลตรี รศ.ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประธานในการเปิดการเสวนา นสพ.แนวหน้า ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560


เมื่อวันที่ : 2017-11-13 16:34:16


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  129 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th