สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558 - 2559 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560


เมื่อวันที่ : 2017-11-10 14:37:00

จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  233 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th