มร.ชร. จับมือ สสวทท. จัดเสวนาการผลิตอาหารโปรตีน จากพืช-สัตว์ รองรับการขาดแคลนของประเทศ นสพ.มวลชน ออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560


เมื่อวันที่ : 2017-11-10 14:30:22


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  104 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th