สัมมนาท่องเที่ยวโดยชุมชน วิถีไทย วิถึีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย เดินหน้าเมืองท่องเที่ยวเต็มตัว นสพ.ท้องถิ่นนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560


เมื่อวันที่ : 2017-10-19 11:40:24


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  98 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th