ลงนามท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ชาติ ไทย จีน ลาว เมียมาร์ เที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัดเหนือตอนบน 2 นสพ. ท้องถิ่นนิวส์ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2560


เมื่อวันที่ : 2017-10-19 11:28:10


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  84 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th