ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท้องเที่ยว 4 จว.ภาคเหนือ : จากนสพ.เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 13 ต.ค.2560


เมื่อวันที่ : 2017-10-18 09:47:16


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  102 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th