ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ร่วมเปิดงาน นครเชียงราย นครแห่งความสุข นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560


เมื่อวันที่ : 2017-10-05 21:07:09


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  132 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th