ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีฯ คนดีศรีเชียงราย นสพ.แนวหน้า ประจำวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560


เมื่อวันที่ : 2017-09-25 18:17:27


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  104 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th