โลจิสติกส์ฯ มร.ชร. คิด "ไฟจราจร"ชนะระดับชาติทิ้งคู่แข่ง 57 ทีมทั่ว ปท. นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2560


เมื่อวันที่ : 2017-09-05 16:45:59


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  120 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th