เปิดฉาก CRRU Youth League สาธิต มร.ชร. เจ้าภาพ นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2560


เมื่อวันที่ : 2017-09-04 11:55:40


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  266 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th