มร.ชร.ร่วมมือ “คุมประพฤติชร.” สร้าง “ชีวิตใหม่” นสพ.PM News TV ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560


เมื่อวันที่ : 2017-08-23 16:02:18


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  159 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th