มร.ชร.-สกอ.-สปฐ.เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นยกระดับการศึกษาเน้น‘สะเต็ม’ นสพ.มวลชนนิวส์ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560


เมื่อวันที่ : 2017-08-18 11:42:59


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  171 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th