สปชส. เข้มเขียนข่าว-ผลิตสื่อ "ดิจิทัล" 4.0 นสพ.มวลชนนิวส์ ออนไลน์ ประจำวันที่ 11 สิิงหาคม 2560


เมื่อวันที่ : 2017-08-11 15:55:12


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  166 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th