ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์รอบหนองบัวหลวง มร.ชร. นสพ.อินไซด์เดอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560


เมื่อวันที่ : 2017-07-26 11:44:39


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  124 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th