คณะวิทยาการจัดการ MOU หน่วยงานภาคีัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย นสพ.เชียงรายนิวส์ ประจำเดือน ืกรกฎาคม 2560


เมื่อวันที่ : 2017-07-26 11:37:36


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  127 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th