มร.ชร.จัดพิธีโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อธิการบดี" นสพ.เป็นข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2560


เมื่อวันที่ : 2017-07-26 09:28:40


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  112 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th